تاریخ نشر: جدی ۸, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: هارون نور-زون شمال

کشته شدن دوتن توسط افراد غیر مسوول در ولایت پروان

گزارش‌ها از ولایت پروان در شمال افغانستان حاکی از آن است که دوتن از باشنده گان ولسوالی بگرام شب گذشته ازسوی افراد مسلح غیرمسول کشته شدند.

به گزارش افق، محمدمعصوم فرزی فرمانده امنیه ولسوالی بگرام با تایید این خبربه رسانه‌ها گفته است که این دوتن درمنطقه علی‌خان خیل ولسوالی بگرام به اثر kshttjpg-4ff4fff-39f0eخصومت های شخصی شام روز گذشته کشته شده اند.

وی افزوده که اشخاص متهم به این قتل شناسایی گردیده وتحت پیگرد پولیس قراردارند.

این قتل در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش یکتن از باشنده گان این ولسوالی ازسوی افراد مسلح غیرمسول نیز کشته شده بود.

خبرگزاری افق

کشته شدن دوتن توسط افراد غیر مسوول در ولایت پروان

کشته شدن دوتن توسط افراد غیر مسوول در ولایت پروان