تاریخ نشر: جدی ۴, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی -هرات

ایجاد مرکز تهیه وبسته بندی کشمش درهرات

سنگ تهداب  اولین مرکز تولید کنندگان انگور وبسته بندی کشمش زون غرب درهرات با هزینه 600 هزار دالر ایجاد شد.

به گزارش افق، مسوولان اداره کشاورزی  هرات گفته اند که در این مرکز برعلاوه تولید انگور و بسته بندی کشمش ، میوه جات و سبزیجات نیزبه صورت مدرن ومعیاری و بسته بندی وآماده10320390_362570977249300_4846702173842570076_n می شوند

بشیر احمد احمدی معاون اداره کشاورزی هرات گفت این مرکز در سه بخش به ارزش بیشتر از 600 هزار دالر از بودجه انکشافی وزارت زارعت سنگ تهداب آن گذاشته شد.
به گفته احمدی با ایجاد این مراکز وضعیت باغداری در ولسوالی های هرات به ویژه ولسوالی های انجیل ، گذره و زنده جان رشد بیشتری می کند.
وی افزود در این ساختمان ، مرکز تولید انگور و پروسس و بسته بندی کشمش ، سبزیجات و میوه جات به صورت جداگانه ساخته می شود..
انگور،شفتالو،آلو،سیب وانجیر از مهمترین میوه جات این ولسوالی ها به شمار می رود که با وجود مراکز پروسس علاوه برتمام فصلی میوه جات  بر کیفیت و عرضه بیشتر این میوه جات در بازارهای داخلی و خارجی تاثیر گذار خواهد بود.

خبرگزاری افق

ایجاد مرکز تهیه وبسته بندی کشمش درهرات

ایجاد مرکز تهیه وبسته بندی کشمش درهرات