تاریخ نشر: جدی ۳, ۱۳۹۳

رییس جمهور غنی والی هرات را ازسمت اش برکنارکرد

سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات بعد ازبررسی  حاکمیت محلی ازسوی هیات اعزامی  ازسمت اش به فرمان رییس جمهور برکنار شد و واصیل الدین جامی معاون فعلی به عنوان سرپرست تعین شد.

فرهاد محیدی نماینده مردم درپارلمان گفت:دریک نشست با رییس جمهور وارایه گزارش هیات اعزامی رییس جمهور غنی و به  اساس فرمان جدید  سید فضل الله وحیدی 10882255_10205218018952094_4852271256099606867_n والی هرات را از مقامش برکنار  واصیل الدین جامی معاون ولایت را موقتا سرپرست ولایت  معرفی کرد.

اقای مجیدی همچنان گفت:رییس جمهورغنی مشکلات بررسی شده ازجانب هیات را به مردم هرات واگذار کرد که با همکاری هیات وحاکمیت محلی  به زودی رفع شود.

سیدفضل الله وحیدی طبق حکم رییس جمهور  پیشین 18ماه قبل جایگزین آقای داوود  صبا شده بود.

تاکنون مشخص نیست که حکومت وحدت ملی چی کسی را به سمت والی هرات تعین خواهد کرد.

هرات یکی ازاقتصادی ترین ولایات افغانستان است که درجریان 5 ماه اخیر ترور، ادم ربایی و انفجار ماین ها امنیت ساکنین این ولایت را برهم زده بود.

خبرگزاری افق

رییس جمهور غنی والی هرات را ازسمت اش برکنارکرد

رییس جمهور غنی والی هرات را ازسمت اش برکنارکرد