تاریخ نشر: جدی ۲, ۱۳۹۳

دستگیری پنج مظنون همکار مخالفین واخلال‌گر امنیت در هرات

پولیس هرات درجریان دو عملیات جداگانه دو تن را به اتهام همکاری با مخالفین دولت در ولسوالی شیندند هرات وسه تن را به اتهام سرقت درمرکز شهر هرات بازداشت نمود.

عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات میگوید این افراد قبل از انجام کارشان از سوی پولیس بازداشت شدند و از نزدشان لوازم مسروقه بدست آمده است.download (2)

این افراد که رحیم و سید احمد نام دارند و باشندگان قریه کاریز تیموری ولسوالی شیندند هرات هستند از طرف یکتن از قوماندانان مخالف دولت موظف گردیده بودند تا امکانات و تجهیزات ایمینی کندک پولیس نظم عامه را در ولسوالی شیندند سرقت نمایند.

وی افزود این افراد در جریان تحقیقات به جرم خود نیز اعتراف نمودند.

بر بنیاد یک خبر دیگر از همین منبع پولیس هرات در جریان دو عملیات جداگانه سه تن را به اتهام قتل و سرقت از نواحی دوم و ششم شهر بازداشت نمود.

پولیس هرات میگوید دوسیه های این افراد جهت تحقیقات بیشتر به سارنوالی محول شده است.

این در حالیست که باشندگان هرات در این اواخر از افزایش واقعات قتل و سرقت در این ولایت اظهار نگرانی کرده و از نیروهای امنیتی خواهان تلاش بیشتر در تامین امنیت شهر گردیدند.

دستگیری پنج مظنون همکار مخالفین واخلال‌گر امنیت در هرات

دستگیری پنج مظنون همکار مخالفین واخلال‌گر امنیت در هرات