تاریخ نشر: قوس ۲۵, ۱۳۹۳

صدورحکم مجازات حبس برای 11 متهم ازسوی دادگاه هرات

دادگاه هرات بعد ازبررسی پرونده شماری ازافراد متهم به جرایم جنای قاچاق انسان وادم ربایی 11 تن را به حبس های کوتاه ودراز مدت محکوم کرد.

به گزارش افق، بنا به اعلامیه دادگاه هرات، یازده تن از افرادی که متهم به فعالیت های غیر قانونی بوده اند، از سوی محکمه ابتدایی شهری به مجازات محکوم شدند.90258u9378934793

این افراد در جلسه علنی قضایی محکمه ابتدایی شهری مجازات شدند، دو تن از این افراد به اتهام اقدام قاچاق انسان هر کدام به یک سال و یک ماه حبس محکوم شدند و فرد دیگری به اتهام قاچاق انسان به سه سال حبس محکوم به مجازات شد.

در عین حال فردی که از دو سال بدین سو به اتهام دست داشتن در اختطاف پولیس ترافیک تحت تعقیب پولیس قرار داشت نیز دوسیه اش بررسی و به شش سال حبس محکوم شد.

در این جلسه حق استیناف خواهی متهمان محفوظ اعلام شد.

پیگری عدلی وقضایی پرونده های جرایم سازمان یافته ومتخلفین نظم اجتماعی  اشخاص مطابق با دستورات  اسلامی همواره یکی ازخواسته های اصلی مردم به منظور کاهش جرایم بوده است موضوعی که با توجه به ماده های قانون اساسی  به ان توجه صورت گرفته است .

خبرگزاری افق

صدورحکم مجازات حبس برای 11 متهم ازسوی دادگاه هرات

صدورحکم مجازات حبس برای 11 متهم ازسوی دادگاه هرات