تاریخ نشر: میزان ۲۹, ۱۳۹۲
منطقه / گزارشهای ویژه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اعلامیه مشترک افغانستان و تاجکستان در مورد گسترش و تحکیم روابط و همکاری های دو جانبه

بنابر دعوت جناب عالی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 21-22 اکتوبر سال 2013 میلادی مطابق به 29-30 میزان سال 1392 هجری خورشیدی در رأس یک هیأت بلند پایه از جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی به عمل آورد.

1374119_1020در ملاقات هایی که رهبران دو کشور در فضای دوستانه و حسن تفاهم انجام دادند، مسایل مناسبات دو جانبه، منطقوی و بین المللی با اهتمام کامل طرفین بررسی گردید.

جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جناب عالی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان:

برمبنای مناسبات دوستانه و حسن همکاری، مشترکات زبانی، فرهنگی و تاریخی که عامل سازنده و مؤثر گسترش پیوند های دو کشور می باشد؛

با تأکید بر اهمیت استفاده از امکانات گسترده همکاری های متقابلاً سودمند در ساحات سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی.

به شرح زیر به موافقت رسیدند:

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان با اظهار قناعتمندی از سطح بلند مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی دو کشور به ضرورت گسترش بیشتر مناسبات همکاری در تمام ساحات تأکید نمودند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان با تأکید بر پشتیبانی از اصول و معیار های پذیرفته شده حقوق بین المللی و منشور سازمان ملل متحد آمادگی خود را به ادامه همکاری جهت تحکیم صلح، ثبات و امنیت منطقه اظهار نمودند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بر ضرورت ادامه همکاری همه جانبه جامعه جهانی با افغانستان پس از خروج نیرو های بین المللی از آن کشور در سال 2014 جهت حفظ و تأمین صلح و امنیت و رشد اقتصادی در افغانستان تأکید نمودند.

جمهوری تاجیکستان از فعالیت شورای عالی صلح افغانستان استقبال و اظهار امیدواری نمود که نهاد مذکور در مسئله برقراری صلح و ثبات و حل مسایل مورد اختلاف در جامعه افغانستان نقش مثبت، فعال و سازنده خواهد داشت.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان همکاری خود را در عرصه مبارزه با تروریزم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان یافته فراملی و تهدیدات و چالش های دیگر زمان معاصر ادامه خواهند داد.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت افزایش اعمال تروریستی در مناطق شمال و شمال و شرق افغانستان، از جمله افزایش تهدیدات گروه های تروریستی بین المللی در نواحی سرحدی دو کشور، بر اهمیت تحکیم همکاری ها، روابط و رایزنی های کاری نهاد های امنیتی، سرحدی و مبارزه با مواد مخدر تأکید نمودند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان به منظور تحکیم و گسترش مناسبات سیاسی رایزنی ها را در سطح وزارت های امور خارجه دو کشور به طور منظم بر گزار خواهند کرد.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بر حمایت و پشتیبانی از ساختمان خطوط انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان و از آنجا به ایران و پاکستان تأکید نمودند. در این زمینه ابراز آماده گی گردید که خط انتقال برق سنگ توده در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بر ضرورت تطبیق پروژه تمدید خط انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی CASA 1000 با اشتراک نهاد های تمویل کننده جهانی و منطقوی و کشور های کمک کننده تأکید نمودند.

در این راستا، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بر اهمیت پیوستن شبکه برق تاجیکتسان با شبکه برق جمهوری اسلامی ایران از طریق قلمرو افغانستان، که از اهدا ف مهم در زمینه گسترش همکاری های منطقوی در این عرصه به شمار می رود، تأکید نمودند.

جمهوری اسلامی افغانستان از پیشنهاد خط لوله گاز و انتقال برق از قلمرو خود به جمهوری تاجیکستان پشتیبانی نمود.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان گسترش تجارت بین دو کشور را مهم ارزیابی نموده، بر ضرورت بنیاد و فعال نمودن گذر گاه ها و بازار های سرحدی در مناطق خّم راغی – جامرچ بالا، شاهان – خواهان، کاکل – آی خانم و ایواج و کلدار تأکید نمودند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان همکاری های خود را در زمینه استفاده عاقلانه از ذخایر آبی دریا های دو کشور، از جمله برای تولید نیروی برق و آبیاری زمین های بایر با در نظر داشت قوانین بین المللی و منافع متقابل در چار چوب همکاری سودمند و سازنده منطقوی گسترش خواهند داد.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان بر پایه یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی افغانستان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در رابطه به ساختمان راه آهن تاجیکستان – افغانستان – ترکمنستان موافقت خود را در مورد بنیاد خط راه آهن آته مراد – آقینه – اندخوی – شرغان – مزارشریف – کندر – شیرخان بندر – پنج پایان به عنوان مسیر اساسی تأکید نموده و آن را عامل مهم انکشاف اقتصادی و تجارت منطقوی ارزیابی نمودند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان به منظور پیوند هر چه زودتر، مساعدتر و صرفه جویانه راه های آهن تاجیکستان – افغانستان – ترکمنستان از مسیر بشکینت – کلدار – حیرتان – اسلام پنجه – کلیف نیز پشتیبانی کردند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان با درک اهمیت دالان ترانزیتی شمال – جنوب، که کشور های آسیای مرکزی را از طریق افغانستان و پاکستان به بنادر بحری می پیوندد، سعی خواهند کرد تا موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی بین تاجیکستان – افغانستان – پاکستان در نزدیکترین فرصت به امضا برسد.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان از امضا شدن سند های زیر ین در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان( همکاری در عرصه بیمه،ماین پاکی بشردوستانه وپروتوکول ضمیمه وی در مورد نقاطورودی مرز) استقبال کردند.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان فعالیت کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجارتی، تخنیکی و فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان را به گونه مثبت ارزیابی نموده، در مقابل تصمیم گرفتند تا جهت تحکیم و تعمیق بعدی مناسبات دوستانه دوکشور موضوع تأسیس شورای بین الدولتی همکاری تحت رهبری روسای جمهوری دو کشور مورد بررسی طرفین قرار گیرد.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان خواستار انکشاف و گسترش همکاری های دو جانبه فرهنگی و علمی می باشند. در این راستا، تصمیم جمهوری تاجیکستان در باره اعطای بورس های تحصیلی به محصلین افغان در رشته های گوناگون تحصیلی مورد ستایش قرار گرفت.

جمهوری تاجیکستان بر پشتیبانی خود از تلاش های پیگیرانه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در تأمین صلح و ثبات پایدار در آن کشور تأکید نموده، مجدداً برای ادامه همکاری ها در ساحه تکمیل مهارت های مسلکی کارمندان نهاد های نظامی و امنیتی افغانستان ابراز آمادگی نمود.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را برای همکاری های گسترده در عرصه بین المللی، از جمله در چار چوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای وغیره اعلام داشته، بر ضرورت هماهنگ ساختن موقف های خود در مورد مسایل مهم جهانی و منطقوی از طریق رایزنی ها و تبادل همواره افکار تأکید نمودند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب حامد کرزی ضمن ابراز خوشنودی از نتایج سفر به جمهوری تاجیکستان، به مردم و حکومت جمهوری تاجیکستان از حسن مهمان نوازی و پذیرایی گرم اظهار سپاس نموده، رئیس جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان را دعوت نمود که در فرصت مناسب از جمهوری اسلامی افغانستان بازدید رسمی به عمل آورد. دعوت مذکور با کمال سپاس پذیرفته شد. تاریخ بازدید از طریق مجاری دیپلوماتیک مشخص خواهد شد.

این اعلامیه به تاریخ 29 میزان سال 1392 هجری خورشیدی مطابق به 21 اکتوبر 2013 میلادی در شهر دوشنبه در دو نسخه به زبان های دری و تاجیکستان که هر دو اعتبار یکسان دارد، به امضا رسید.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

امام علی رحمان
رئیس جمهوری تاجیکستان

اعلامیه مشترک افغانستان و تاجکستان در مورد گسترش و تحکیم روابط و همکاری های دو جانبه

اعلامیه مشترک افغانستان و تاجکستان در مورد گسترش و تحکیم روابط و همکاری های دو جانبه