تاریخ نشر: میزان ۲۹, ۱۳۹۲
افغانستان / سیاسی / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خامه پرس

سفیر آلمان درکابل در پیوند به بسته شدن سفارت اش به وزارت داخله افغانستان احضار شد

وزیر امور داخله افغانستان سفیر آلمان مقیم کابل را بخاطر گفتگو در مورد تهدید های امنیتی علیه سفارت آن کشور در مقر کارش احضار نمود.

در جریان این گفتگو محمد عمر داوودزی وزیر داخله موجودیت هرنوع تهدید امنیتی علیه سفارت آلمان را رد نمود و به سفیر آلمان از تآمین امنیت سفارت آن کشور اطمینان داد.

آقای داوودزی گفت: نیروهای امنیتی افغانستان توان دفاع و مهار هرنوع تهدید را دارند و آنها نیرو های آموزش دیده اند مانند گذشته از سفارت آلمان به خوبی محافظت خواهند نمود.

سفیر آلمان نیز از توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان را تایید نموده و ابراز باورمندی نمود .

این درحالیست که روز گذشته در بسیاری از رسانه ها خبر بسته شدن سفارت آلمان مبتنی به هشدار استخبارات آلمان بخاطر موجودیت تهدید های امنیتی بازتاب یافت.

سفیر آلمان درکابل در پیوند به بسته شدن سفارت اش به وزارت داخله افغانستان احضار شد

سفیر آلمان درکابل در پیوند به بسته شدن سفارت اش به وزارت داخله افغانستان احضار شد