تاریخ نشر: قوس ۲۰, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

عقب نشینی طالبان ازمرکز ولسوالی شیندند هرات با تحمل تلفات سنگین

مقامهای امنیتی درهرات می گویند : قوای تازه نفس توانستند با درگیری خیابانی درمناطقی ازولسوالی شیندند 20 جنگجوی وابسته به گروه طالبان را از پای درآورند.وبه درگیری پایان بدهند.n00046490-b

جنرال امین الله آزاد  امرامنیت ولایت هرات میگوید: ده ها  مخالف مسلح از نیمه های شب گذشته در نقاط مختلف ولسوالی شیندند هرات جابجا شده بودند که به گفته مردم با درگیری پراکنده  با قوای امنیتی مستقر درورودی های منتهی به مرکز ولسوالی  قسمت های ازاین ولسوالی را نیز به تصرف خود درآورده بودند

این درگیری با حضور نیروهای تازه نفس قوت گرفت وساعت ها ادامه داشت 

 سرانجام عصر امروز این ولسوالی کاملا ازوجود مهاجمان حمله کننده  پاکسازی شد 

به گفته آمر امنیت  فرماندهی پولیس هرات  دراین درگیری 20 تن ازمهاجمان کشته شدند وبه قوای امنیتی ومردم هیچ گونه اسیبی نرسیده است ودرحال حاضر مرکز ولسوالی شیندند این ولایت کاملآ از وجود طالبان پاکسازی گردیده است وطالبان ازآن منطقه عقب نشینی کرده اند.

ازسوی دیگر نجیب الله نجیبی از زخمی شدن  سطحی دو نیروی اردو درجریان نبرد با شورشیان خبرمیدهد ومیگوید تمای ساحات ولسوالی شیندند تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی قراردارد 

ولسوالی شیندند یکی ازنامن ترین مناطق درسطح ولایت هرات می باشد که هرازگاهی طالبان با بمب گذاری وحملات تهاجمی برمواضع ومحل تردد  کاروان های نظامی  تلفاتی را به قوای امنیتی ومردم وارد میکنند ودرمواردی هم خودشان  قربانی اهداف خود می گردند.

تاکنون طالبان درباره رویداد شیندند واکنشی نشان نداده اند.

شیندند در134کیلومتری غرب هرات موقعیت دارد.

عقب نشینی طالبان ازمرکز ولسوالی شیندند هرات با تحمل تلفات سنگین

عقب نشینی طالبان ازمرکز ولسوالی شیندند هرات با تحمل تلفات سنگین