تاریخ نشر: قوس ۱۸, ۱۳۹۳

حمله افراد مسلح بریک اتوبوس مسافربری درشاهراه فراه

براثر حمله مردان مسلح ناشناس  بر یک موتر مسافر بری درولسوالی فراه رود ولایت فراه یکتن ازسرنشینان موتر کشته وسه تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش افق و براساس گفته های افراد زخمی شده این رویداد، شماری از مردان مسلح در مسیر راه فراه رود، موتر حاملشان را متوقف نموده و پس ازسرقت اموال بالای شان تیراندازی کردند که 131016090531_mamoon14درنتیجه این تیر اندازی یک تن کشته و چهارتن زخمی شدند وهشت تن دیگررا مهاجمان باخود بردند.

جمعه گل یک زخمی دربیمارستان هرات گفت: این رویداد درمنطقه فراه رود بعد ازبازگشت موتر حامل انان ازهرات به سمت فراه صورت گرفته است.

عبدالرزاق یعقوبی فرمانده پولیس ولایت فراه کشته وزخمی شدن پنج تن از سرنشینان را از سوی مردان مسلح تائید میکند اما از ربودن چند مسافرازسوی طالبان اظهار بی خبری می‌کند.

تاکنون فرد یاگروهی مسولیت این حمله را برعهده نگرفته است وازسرنوشت افراد ربوده شده خبری دردست نیست.

خبرگزاری افق

حمله افراد مسلح بریک اتوبوس مسافربری درشاهراه فراه

حمله افراد مسلح بریک اتوبوس مسافربری درشاهراه فراه