تاریخ نشر: قوس ۱۷, ۱۳۹۳

ضبط ۲۱۸ کیلوگرام مواد مخدر در ولایت نیمروز

پولیس ولایت نیمروز از کشف وضبط ۲۱۸ کیلوگرام مواد مخدر در آن ولایت خبر میدهد.n00057045-b

به گزارش افق مقامات پولیس در ولایت نیمروز میگویند مقدار ۱۳۹ کیلوگرام تریاک و ۷۹ کیلوگرام چرس که در بین یک چاه در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز نگهداری می گردید مطابق اطلاع قبلی پلیس کشف وضبط گردید

محمد قسیم جنگل باغ رییس پلیس  ولایت نیمروز گفت: قاچاقچیان قصد داشتند درفرصت مناسب این مواد را به کشور ایران انتقال دهند  که با اطلاع به موقع پلیس موفق نشدند 

بنا به اظهارات رییس پلیس نیمروز در پیوند به این قضیه کسی دستگیر نشده است.

ضبط ۲۱۸ کیلوگرام مواد مخدر در ولایت نیمروز

ضبط ۲۱۸ کیلوگرام مواد مخدر در ولایت نیمروز