تاریخ نشر: قوس ۱۷, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کشته شدن رییس معارف ولسوالی شیندند هرات همراه با دوتن ازهمرانش

به گزارش افق ازهرات  افراد مسلح غیر مسول  مدیر اداره معارف ولسوالی شیندند هرات را همراه با پسر و راننده اش به قتل رساندند.

جنازه مدیر اداره معارف ولسوالی شیندند هرات

جنازه مدیر اداره معارف ولسوالی شیندند هرات

 

منابع خبری در هرات میگویند این رویداد بعد از ظهر امروز در منطقه پشت شهر ازتوابع  ولسوالی شیندند هرات صورت گرفته است.

مقامات امنیتی میگویند خیرالله مدیر معارف ولسوالی شیندند هرات همراه با پسر و دریورش از سوی چند فرد مسلح ناشناس به قتل رسیدند.

بصیر احمد آروین طاهری رئیس معارف ولایت هرات ضمن تایید خبرازاغاز بررسی چگونگی این رویداد خبرداد وگفت پلیس درتلاش شناسایی عاملین این رویداد هستند.

تا به حال فرد و یا گروهی مسولیت این حادثه را به عهده نگرفته است.

کشته شدن رییس معارف ولسوالی شیندند هرات همراه با دوتن ازهمرانش

کشته شدن رییس معارف ولسوالی شیندند هرات همراه با دوتن ازهمرانش