تاریخ نشر: قوس ۱۲, ۱۳۹۳

پنج تن به اتهام سرقت واختطاف درهرات دستگیر شدند

عبدالروف احمدی سخنگوی بولیس هرات  میگوید: درجریان دوعملیات ویژه دو اختطاف گر وابسطه به مخالفین دولت وسه سارق اموال عمومی بازداشت شدند.

احمدی علاوه نمود: سه تن دیگر  بنام های الیاس، نثاراحمد وعزیزاحمد که متهم به سرقت موترسیکل واموال عمومی مردم می باشد درولسوالی گذره در ده کیلومتری شهرهرات بازداشت شدند.

همچنان درجریان یک عملیات تجسسی دیگر درهمین ولسوالی نوراحمد وفضل احمد که ازجمله مخالفین مسلح دولت دران ولسوالی ودراختطاف یک افسر پولیس دست داشتند بازداشت وتحت نظارت پولیس قرار گرفتند.

قرار است پرونده این افرادجهت بررسی بیشتر وصدورحکم به ارگان های عدلی وقضایی واگذار شود.

خبرگزاری افق

پنج تن به اتهام سرقت واختطاف درهرات دستگیر شدند

پنج تن به اتهام سرقت واختطاف درهرات دستگیر شدند