تاریخ نشر: قوس ۱۲, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

برگزاری سیمینار یک روزه آگاهی دهی تجارت انسان با اشتراک خبرنگاران در هرات

 سیمیناریک روزه آگاهی دهی وبررسی تجارت انسان برای خبرنگاران درولایت هرات ازسوی دفتر سیاره  برگزارشد.

برگزارکنندگان این سیمینار بررسی ابعاد تجارت انسان درافغانستان ومنطقه و همچنان چگونگی گزارش دهی منظم این پدیده چالش زا را هدف اساسی آن عنوان 20141129_121039نمودند.

بصیرسلطانی مسئول دفتر رسانه ی سیاره درهرات گفت: به منظور بررسی ابعاد مختلف تجارت و قاچاق انسان درافغانستان و همچنان آگاهی دهی ازاین پدیده برای خبرنگاران آنان به فکر تدویر این دوره درهرات شدند.

سلطانی افزود: براساس بررسی های اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در۱۳ سال گذشته هزاران مرد، زن وطفل افغان درداخل وخارج از افغانستان به دلایل گوناگون قربانی تجاران انسان میشوند.

مسئول دفتر سیاره درهرات همچنان گفت: دراولین دور سیمینار نزدیک به ۳۰ تن از خبرنگاران و مسئولان رسانه های هرات را تحت پوشش این برنامه قرار دادند.

به گفته ی سلطانی  قرار است خبرنگاران درسراسر افغانستان با ایجاد یک شبکه منظم با هماهنگی دفتر سیاره برنامه های منظم آگاهی دهی درمورد تجارت انسان را نشر نموده و درمورد کاهش این روند فعالیت نمایند.

شماری از خبرنگاران اشتراک کننده دراین ورکشاپ یک روزه معلومات ارائه شده درجریان این برنامه را جامع و مفید خواندند

این برنامه با کمک مالی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد آی او اف در ولایت هرات راه اندازی شده بود.

قراراست برنامه های مشابه با این برنانه  در ولایات قندهار، تخار ومزارشریف با اشتراک خبرنگاران برگذار شود.

خبرگزاری افق

برگزاری سیمینار یک روزه آگاهی دهی تجارت انسان با اشتراک خبرنگاران در هرات

برگزاری سیمینار یک روزه آگاهی دهی تجارت انسان با اشتراک خبرنگاران در هرات