تاریخ نشر: قوس ۵, ۱۳۹۳

بازگشایی نمایشگاه اختصاصی غذایی و محصولات کشاورزی ایران درهرات

نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران درهرات با حضور  مقامات محلی تجار وسرمایه گذاران افغان وایرانی درهرات گشایش یافت.

به گزارش افق،  بعد ازظهر سه‌شنبه با حضور معاون ولایتی  ورییس اتاق بازرگانی مشهد ومقام‌های عالی رتبه  ولایت هرات، نهمین نمایشگاه دوره‌ی غذایی، کشاورزی ایران  درتالار مونالا جلال الدین محمد بلخی شهر هرات  افتتاح شد.

دراین نمایشگاه  محصولات تولیدی غذایی کشاورزی ایران در قالب 30 غرفه ومحصولات تولید افغانستان درقالب 15 غرفه  به نمایش گذاشته شده است .

سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات نیز درجمع تجار وسرمایه گذاران ایرانی وافغانستانی گفت: افغانها کمک وهمیاری متقابل را درراستای توانمند ساختن ساختار اقتصادی فراموش نخواهد کرد ودولت افغانستان به کمک سرمایه گذاران داخلی وخارجی گام های مهم را درراستای خود کفایی اقتصادی برداشته اند.

به باور سرپرست ولایت هرات این کشور ازلحاظ معادن غنی است اما توان استخراج را ندارد حضور به موقع  تجارایرانی  درتوسعه امور تجارتی میان دوکشور اقدام نیک وپسندیده است  وامید واریم که سرمایه گذاران ایرانی با تناسب شرایط کلی افغانستان هرات مکان مناسب  برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند و اداره محلی هرات با تمام توان ازاین اقدام حمایت خواهد نمود.

مسولین اتاق های تجارت هرات نیز میگویند : برگذاری نمایشگاه باعث تشویق صنعت کاران داخلی وتبادله افکار تجارتی بین سرمایه گذاران داخلی  وخارجی خواهد شد

به گفته ای محمد علی خاکسارمسول برگذار کننده،این نمایشگاه به مدت چهار روز باز خواهد بود که  به نوع خود نخستین ودر رده نهمین نمایشگاه دوره ی ایران درولایت هرات خواهد بود.

به گفته ای خاکسار تدویر نمایشگاه ها اختصاصی با پیشنهاد مدیریت اتاق بازرگانی هرات وتجارایرانی بوده و درآینده هم ادامه خواهد داشت.

خبرگزاری افق

 

بازگشایی نمایشگاه اختصاصی غذایی و محصولات کشاورزی ایران درهرات

بازگشایی نمایشگاه اختصاصی غذایی و محصولات کشاورزی ایران درهرات