تاریخ نشر: قوس ۴, ۱۳۹۳

بازداشت دو نگهدارنده سلاح غیرقانونی درهرات

پولیس حوزه دوازدهم امنیتی هرات  دو تن را به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرقانونی، دستگیر کرد.

 عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت :این افراد که سعید و مرتضی نام دارند و باشندگان ناحیه چهارم و نهم شهرهرات میباشند، روز گذشته همراه با سه n00081781-bمیل تفنگچه  از سوی گزمه موترسایکل سوار ماموریت سمت دوازدهم امنیتی از منطقه محل حاجی عباس دستگیر و جهت تکمیل پرونده  تحت توقیف قراررگرفتند.

براساس گفته ی سخنگوی پولیس این افراد به ارگان های عدلی وقضایی جهت صدور حکم ومجازات معرفی خواهند شد.

خبرگزاری افق

بازداشت دو نگهدارنده سلاح غیرقانونی درهرات

بازداشت دو نگهدارنده سلاح غیرقانونی درهرات