تاریخ نشر: عقرب ۲۷, ۱۳۹۳

 نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در ولایت بادغیس

بیش از شصت نهاد دولتی، موسسات داخلی و خارجی، و نهاد های جامعه مدنی در ولایت بادغیس بزرگترین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات را در این ولایت برگزار نمودند.

به گزارش افق،  این نمایشگاه با استقبال هزاران تن از شهروندان شهر قلعه نو و ولسوالی های مختلف ولایت بادغیس  رو برو شده است که برای مدت دو روز 10805479_681344315318265_734835084_n ادامه خواهد داشت.

سید رسول اکبری رئیس اداره احیاء وانکشاف دهات ولایت بادغیس میگوید که این نمایشگاه به حمایت مالی و تخنیکی برنامه ثبات آن اداره و رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی تدویر یافته است.

وی هدف اصلی راه اندازی این نمایشگاه را ایجاد حس پاسخگوئی ادارات دولتی و دیگر نهاد ها به مردم و همچنان فراهم سازی زمینه دیدار و گفتگو های رو در رو میان دولت و مردم عنوان کرد.

حاجی شراف الدین مجیدی رئیس دفتر مقام ولایت بادغیس در مراسم افتتاح این نمایشگاه به نمایندگی از اداره محلی بادغیس گفت:

حکومت طی سیزده سال گذشته خدمات زیادی را به مردم در سراسر افغانستان بخصوص ولایت بادغیس انجام داده است، اما این خدمات به سمع و آگاهی مردم به صورت کامل رسانده نشده است و از همین رو مردم نیاز دارند تا در مورد کارکرد های دولت و تمامی نهاد های همکار و موسسات آگاهی و معلومات بدست آورند.

وی برگزاری این نمایشگاه را از مهمترین برنامه های دولت به هدف ایجاد حس پاسخگویی مقامات دولتی به ملت و همچنان فرصتی مناسب جهت آشنا سازی بیشتر مردم با نهاد های عرضه کننده خدمات عنوان کرد.

در همین حال مولوی علاوالدین کریمی منشی شورای صلح ولایت بادغیس از تمامی مردم بادغیس خواست تا کارکرد ادارات دولتی و غیر دولتی را مورد بررسی ، تحسین و یا هم انتقاد سالم خود قرار دهند تا باشد که اداراتی که خوب کار کرده اند تشویق و اداراتی که کم کاری کرده اند را نقد و متوجه نکات ضعف خود قرار گیرند.

از سوی دیگر در اولین ساعات افتتاح نمایشگاه صد ها تن از اقشار مختلف بادغیس بویژه زنان، محصلین و جوانان با شرکت در نمایشگاه آنرا موثرترین وسیله تامین ارتباط مستقیم میان دولت و مردم خواندند.

احمدضیا محصل فاکولته زراعت در بادغیس به خبرنگاران گفت”  این اولین باریست که در همچو نمایشگاهی شرکت کرده  و توانسته ام که با مسوولین دوایر دولتی از نزدیک به صورت رو در رو دیدار و در مورد کارکرد های ادارات شان معلومات حاصل کنم”.

زرغونه منصوری یکتن از زنان ولسوالی قادس میگوید” : تا به حال نمیدانستم که اداره امورزنان برای حمایت از حقوق ما زنان ولسوالی چه کار هایی انجام داده است ولی امروز رئیسه امور زنان بادغیس برایم آگاهی داد و به تمامی سوالات من ودیگر زنانی که از ولسوالی آمده بودیم پاسخ ارائه کرد”.

آنچه در این نمایشگاه مورد توجه خبرنگاران و عمدتا نهاد های شرکت کننده در نمایشگاه قرار گرفته بود، حضور گروهی و تجمع بیش از انتظار مردمی بود. بر علاوه چند گروه از فرماندهان و افراد مسلحی که با برنامه صلح یکجا شده بودند از این نمایشگاه دیدن نموده و در برنامه موسیقی اتن ملی نیزشرکت کردند.

آنان از دولت خواستند که در آینده نیز چنین برنامه هایی که میتواند زمینه پاسخگوئی مسوولین به مردم را فراهم کند، در سطح ولایت راه اندازی نماید.

قابل ذکر است که این سومین نمایشگاه بزرگ عرضه کنندگان خدمات در سطح حوزه غرب کشور بود از سوی برنامه ثبات وزارت احیاء وانکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محلی در شهر قلعه نو ولایت بادغیس راه اندازی گردید.

قبل از این نمایشگاه های مشابهی در ولایات هرات و غور نیز تدویر یافته بود که مورد استقبال شهروندان این ولایات قرار گرفت.

خبرگزاری افق

 نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در ولایت بادغیس

 نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در ولایت بادغیس