تاریخ نشر: عقرب ۲۶, ۱۳۹۳

آغاز جمع آوری موترسایکل‌های با بیش از یک سرنشین و موترهای شیشه سیاه و بدون اسناد درهرات

مسوولان ترافیک هرات می‌گوید این طرح بعد از آن روی دست گرفته شد که شورای نظامی ولایت هرات فیصله کرد جهت تامین امنیت بهتر شهر و شهروندان از گشت و گذار وسایط بدون اسناد و موتر سایکل های دو سرنشین جلوگیری شود.

به گزارش افق، سیدمحبوب الله سادات مدیر ترافیک هرات می‌گوید براساس فیصله شورای نظامی هرات با عاملین متخلف این طرح مطابق قانون برخورد خواهد شد.10616031_1487499268191801_8246995782693815856_n

به گفته‌ وی در این طرح بیش از ده‌ها عراده وسایط بدون اسناد وصدها عراده موترسایکل دو سرنشین از سوی پرسونل مدیریت ترافیک توقف و به آن مدیریت انتقال یافته است.

آقای سادات همچنین گفت: اگر مالکین این عراده جات غرض طی مراحل اخذ جواز سیر به این مدیریت مراجعه ننمایند، بعد از تصمیم ریاست محکمه به گمرک هرات تسلیم داده شد.

سیدمحبوب الله سادات مدیر ترافیک هرات همچنین هشدار میدهد کهاگر موترسایکل سواران اقدام به حمل دو سرنشین و یا اضافه از آن را نمایندولو که جوازسیر هم داشته باشند متوقف و بعد از اخذ جریمه نقدی خواهدشد.

این مقام پولیس هرات از عموم شهروندان عزیز از شهروندان هرات خوست هنگام گشت وگذار در روی جاده تمام قواعد و مقررات ترافیکی را رعایت نمایند در غیر آن‌با برخورد جدی نیروهای امنیتی بخصوص پولیس ترافیک مواجه خواهند شد.

دراین اواخر افزایش ترورها درهرات که به استفاده از موتر سیکل انجام می‌شود مسوولان را به این تصمیم واجرای این طرح وا داشت که با استقبال شهروندان روبرو بوده است.

خبرگزاری افق

آغاز جمع آوری موترسایکل‌های با بیش از یک سرنشین و موترهای شیشه سیاه و بدون اسناد درهرات

آغاز جمع آوری موترسایکل‌های با بیش از یک سرنشین و موترهای شیشه سیاه و بدون اسناد درهرات