تاریخ نشر: عقرب ۲۶, ۱۳۹۳

تهداب گذاری نخستین ساختمان مرکز اصلاح وتربیت اطفال درفراه

 با حضور مقامهای محلی ولایت فراه درغرب کشور ، نخستین سنگ تهداب مرکز اصلاح اطفال به هزینه 39 میلیون افغانی به زمین گذاشته شد .

بر اساس خبرنامه مقام ولایت فراه ، این مرکز در مساحت یک جریب زمین بطور پخته و اساسی در دو منزل اعمار خواهد شد و مصرف مالی آن از بودجه انکشافی وزارت عدلیه تمویل می ګردد .10610704_918086148202768_8468714644529273684_n
گفته شده است که این پروژه در مدت 18 ماه تا زمان اتمام کار در برخواهد گرفت.

ولایت فراه درغرب کشور ازجمله محدود ولایت‌های است که نبود امنیت باعث شد تا کمتر طرح های عمرانی دراین ولایت عملی گردد.

خبرگزاری افق

تهداب گذاری نخستین ساختمان مرکز اصلاح وتربیت اطفال درفراه

تهداب گذاری نخستین ساختمان مرکز اصلاح وتربیت اطفال درفراه