تاریخ نشر: عقرب ۲۲, ۱۳۹۳

مفقود شدن دو انجینر پاکستانی وهمتای افغانستانی شان درغرب هرات

پولیس هرات از ناپدید شدن دوتبعه پاکستان ویک شهروند افغانستان درمنطقه عزیزاباد شیندند درغرب هرات خبرداد.

براساس اطلاعات ارایه شده ازسوی دوشرکت مخابراتی درهرات این افراد قرار بود آنتن‌های مخابراتی درمنطقه را ترمیم کنند.2004_01_2403_24dd

عبدالرئوف احمدی، سخنگوی پلیس هرات مفقود شدن این افراد می پذیرد ومیگوید: با انکه این افراد بدون اطلاع پولیس به منطقه رفته بودند باانهم پولیس بررسی ها را به منظور ردیابی آنان درمنطقه عزیزآباد آغاز کرده است.

تاکنون مشخص نیست که این افراد ازسوی چی کسانی ربوده شدند.

عزیزآباد ولسوالی شیندند در125 کیلومتری غرب هرات ودرامتداد شاهراه هرات_فراه  موقعیت دارد که طالبان ازحضور وفعالیت بیشتری دراین منطقه برخوردار هستند

 خبرگزاری افق

مفقود شدن دو انجینر پاکستانی وهمتای افغانستانی شان درغرب هرات

مفقود شدن دو انجینر پاکستانی وهمتای افغانستانی شان درغرب هرات