تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۲
انتخابات / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

احتمالا نیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از فهرست حذف میشوند

بررسی های نخستین نشان میدهند که احتمال دارد نام های درحدود نیمی ازنامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ازفهرست نخستین نام های نامزدان احتمالی ریاست جمهوری بیرون کشیده شوند.

shomaresh2-720ccیک منبع که خواست نامی از وی گرفته نشود، به طلوع نیوز گفته است که سندهای این نامزدان برابر با معیارهای کمیسیون مستقل انتخابات نیستند. به گفته این منبع، برخی ازچهره های مطرح نیز درمیان این نامزدان استند.

قراراست فهرست نخستین نام های نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با سه روز تاخیر به روز سه شنبه اعلام گردد. اما گزارش ها می رسانند که احتمال دارد نام های بعضی از نامزدان که در این میان برخی شان از چهره های مطرح نیز هستند، از فهرست نخستین نام های نامزدان بیرون کشیده شوند.

درهمین حال کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گفته است که به شکایت ها درباره آن نامزدان ریاست جمهوری که به نقض حقوق بشر متهم باشند، این نهاد این گونه شکایت ها را به نهادهای عدلی وقضایی می سپارد. در صورتیکه، اگر آنان مجرم شناخته شوند، از نامزدی محروم خواهند شد.

نادر محسنی، دبیر کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گفت:« کسانیکه به نقض حقوق بشر متهم هستند، اگر ما درباره ناقضان حقوق بشر شکایت دریافت کردیم، اینگونه شکایت ها را به نهاد های عدلی وقضایی می سپاریم اگر انان از سوی نهادهای عدلی وقضایی مجرم شناخته شدند. ازنامزدی درانتخابات ریاست جمهوری محروم خواهند شد.»

سندهای شماری از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری برای شناسایی به وزارت خارجه فرستاده شده اند، وزارت امور خارجه روشن خواهد ساخت که آیا این نامزدان شهروندی کشور دیگری را دارند یانه.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:« یک کمیسیون به رهبری وزارت امور خارجه که وزارت امور داخله، دادگاه عالی، وزارت عدلیه و ریاست امنیت ملی نیز عضویت آن را دارند، برای بررسی سندهای نامزدان ریاست جمهوری وشورای ولایتی ایجاد شده است که بررسی ها درباره اینکه کدام نامزد تابعیت دوگانه را نداشته باشد، جریان دارند.»

کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایت های انتخاباتی درپیوند با نامزدان ریاست جمهوری وشورای های ولایتی تا کنون بیست شکایت را دریافت کرده است که از این میان، به هشت شکایت که بسیار جدی نبوده اند، رسیده گی شده است. اما به دوازده شکایت دیگر پس اعلام فهرست نخستین، رسیده گی خواهد شد.

این کمیسیون می افزاید که به این شکایت ها به گونه علنی یعنی درحضور نماینده گان نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر، ناظران ورسانه ها رسیده گی خواهد کرد. با این همه روند استخدام کمیشنران ولایتی این نهاد ازهمین اکنون آغاز شده است. پس از پایان این روند دفترهای ولایتی این کمیسیون در تمامی ولایت ها باز خواهد شد.

درهمین حال سازمان دیده بان دموکراسی افغانستان از تاخیر دراعلام فهرست نخستین نامزدان ریاست جمهوری ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی میکند واز کمیسیون می خواهد تا درعملی ساختن برنامه های دیگرش بر بنیاد قانون عمل کند.

احتمالا نیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از فهرست حذف میشوند

احتمالا نیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از فهرست حذف میشوند