تاریخ نشر: عقرب ۱۴, ۱۳۹۳

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دادستانی کل معرفی خواهند شد

پس از آنکه اعتراض‌ها نسبت به اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات شورایی ولایتی بالاگرفت مجلس نمایندگان اعضای دو کمیسیون را برای استجواب فراخواند.

مجلس نمایندگان پس از آن تصمیم به معرفی اعضایی کمیسیون‌های انتخاباتی به به دادستانی گرفت که روسایی هردو کمیسیون انتخاباتی به شورای ملی نیامده و حاضر به پاسخ گویی نشدند.n00018562-b

عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات و رییس دبیر خانه این کمیسیون در جلسه عمومی مجلس نمایندگان برای پاسخ دهی حاضر شدند، اما اعضای مجلس می گویند که روسای دو کمیسیون استجواب شده بودند.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات و رییس دبیر خانه این کمیسیون به دلیل اعتراض اعضای مجلس نمایندگان از سوی عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس از جلسه اخراج شدند.

نمایندگان مردم در مجلس به دلیل آنچه آنان نا فرمانی مسوولان کمیسیون های انتخابات از قانون اساسی کشور خواندند نسبت به حاضر نشدن روسای دو کمیسیون اعتراض کردند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس گفت: “اینجا خانه ملت است و ما در مطابقت به قانون روسا و کمیشنران دو کمیسیون انتخاباتی را استجواب کرده بودیم اما عدم حضور آنان قطعاً نقض صریح قانون اساسی است.”

آقای ابراهیمی می گوید رییس جمهور محمد اشرف غنی که رییس سه قوه است در مورد عدم حضور روسای کمیسیون های انتخابات به مجلس باید پاسخگو باشد.

او تاکید کرد که مجلس نمایندگان در مکتوبی رسمی مسوولان دو کمیسیون های انتخاباتی را به دادستانی کل معرف می کند تا در مورد مسایل جرمی که “تقلب و تخطی” در انتخابات خوانده شده رسیدگی شود.

مجلس نمایندگان در حالی روسای کمیسیون های انتخاباتی را استجواب کرده که پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی، نامزدانی که در این انتخابات برنده اعلام نشده بودند اعتراض کردند.

نامزدان معترض می گویند که آنان به دلیل برخورد سلیقه ای و سیاسی اعضای کمیسیون های انتخاباتی از لیست نهایی حذف شده و کمیسیون های انتخاباتی از نامزدان برنده رشوه گرفته اند.

با این حال، عبدالروف ابراهیمی می گوید که مطابق قانون اساسی کشور، مجلس نمی تواند در نتیجه انتخابات تغییرات بوجود آورد اما به گفته او حق پرسش از کمیسیون های انتخابات به دلیل تقلب و تخلف هایی مطرح شده، نزد اعضای مجلس محفوظ است.

او خواهان ایجاد محکمه ویژه برای رسیدگی به اعتراضات نامزدان معترض و احتمال پرداخت رشوه در انتخابات شوراهای ولایتی شد.

در همین حال صدیق احمد عثمانی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز گفت: “همه مردم افغانستان شاهد هستند که پروسه انتخابات ناکام بوده و این شرم آور ترین انتخابات در طول سیزده سال گذشته بود.”

او افزود که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی طوری که قانون حکم می کند وظایف خود را به درستی انجام ندادند که در نتیجه حق تعدادی از نامزدان شوراهای ولایتی پایمال شده است.

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دادستانی کل معرفی خواهند شد

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دادستانی کل معرفی خواهند شد