تاریخ نشر: عقرب ۱۰, ۱۳۹۳

مولوی خداداد: فلسفه قیام امام حسین  برهیچ کس پوشیده نیست

شورای علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان مردم را به وحدت واتفاق  در ماه محرم و دوری جستن از اعمالی که سبب نفاق در بین مسلمانان می شود، توصعه کرد.

 مولوی خدداد صالح رییس شورای عالی علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان دریک همایش بزرگ علما  با توسل به آیات پاک قرآن عظیم الشان و احادیث نبوی بر ضرورت ایجاد وحدت در بین 201406250826323165مسلمانان اظهار داشت: جایگاه واهمیت عاشورا و رخدادهای مهمی که در تاریخ رسالت انبیا  به وقوع پیوسته است برهیچ کس پوشیده نیست ونباید فرصت داد تا دشمنان دربین مذاهب تفرقه ایجاد کنند.

مولوی صالح موجودیت بدعت هایی که سبب ایجاد تفرقه در بین مسلمانان را خلاف شرعیت اسلام دانست و به مردم توصعه نمود تا از اعمال ناپسند در این ماه خود داری نماید.

این شخصیت دینی فلسفه قیام  حضرت امام حسین (ع) را مبارزه با ظلم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد وگفت:  جامعه اسلامی نیاز جدی حمایت وعملی ساختن حرکت های بزرگان اسلامی را می طلبد ومومنان باید  با الگو قرار دادن این قیام تاریخی بر علیه مظالم اخلاقی و اجتماعی مبارزه نمایند.

دراین همایش که علمای ولایت های  هرات ،فراه، نیمروز،غور وبادغیس درمسجد جامع برزگ شهر هرات  اشتراک کرده بودند روی موضوعات آگاهی دهی ازصلح ، وحدت درجامعه ومعرفی قیام عاشورا بحث وگفتگو صورت گرفت.

مولوی خداداد: فلسفه قیام امام حسین  برهیچ کس پوشیده نیست

مولوی خداداد: فلسفه قیام امام حسین  برهیچ کس پوشیده نیست