تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۲
ورزش | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

تیم منتخب فتبال اردوی ملی آیسف را ۴-۰ شکست داد

تیم منتخب فتبال اردوی ملی افغانستان، تیم منتخب آیسف را ۰-۴ را شکست دادد. در این دیدار دوستانه که روز سه شنبه درمیدان فتبال اردوی ملی برگذارشد، این تیم چهار صفرتیم منتخب آیسف را درهم کوبید.

هدف ازبرگذاری این دیدار تحکیم روابط دوستانه میان ورزشکاران آیسف و نیروهای اردوی ملی گفته شده است.

دراین بازی دوستانه زمری سالنگی، علی محمدی، وکیل احمد و بشیر عابر گُل های پیروزی تیم فتبال منتخب اردوی ملی را به ثمررسانیدند.

سخنگوی آیسف، جنرال هاینس فیلدمن گفته است: « ما نه تنها در بخشی نظامی با هم شریک هستیم، بل فوتبال را نیز به گونۀ دوستانه بازی می کنیم. البته ما بسیار خوشحال هستیم که با تیم فوتبال ارتش افغانستان بازی می کنیم. ارتش کشوری که چندی پیش تیم ملی اش برنده جام کشورهای جنوب آسیا شد.»

آمر ورزش اردوی ملی استردریستیز، اشرف تقدیر گفته است: « این بازی یک گامی مهم برای شناسایی چهره های برتر فتبال در اردوی ملی است و درضمن برای ایجاد روابط دوستانه میان نیروهای آیسف و اردوی ملی بسیار موثر است.»

دراین بازی، بازیکنان برتیانیا، آلمان، ترکیه، رومانیا، ایالات متحد امریکا و مقدونیه در ترکیب تیم منتخب نیروهای آیسف حضورداشتند.

مسؤولان ورزش اردو برگذاری چنین دیدار های دوستانه فتبال را در تشویق نیروهای اردوی ملی به ورزش موثر می دانند.

تیم منتخب فتبال اردوی ملی آیسف را ۴-۰ شکست داد

تیم منتخب فتبال اردوی ملی آیسف را ۴-۰ شکست داد