تاریخ نشر: عقرب ۷, ۱۳۹۳

وزارت داخله پولیس غور را با تجهیزات جدیدنظامی مجهز کرد

مسوولان در وزارت داخله می‌گویند که این وزارت در یک اقدام تازه پولیس ولایت غور را به تجهیزات  جدید و پیشرفته نظامی مجهز کرده است.

DSC00946جنرال احمد فهیم “قایم ” فرمانده پولیس ولایت غور به خبرگزاری افق گفت: با تلاش پیگر تیم امنیتی ان ولایت ، وزارت داخله سرانجام تجهیزات مورد نیاز پولیس را به این ولایت فرستاد که مورد استقبال نیروهای مدافع وشماری ازمردم شهر فیروز کوه قرار گرفت.

این تجهیزات شامل: نفربرهای نظامی ، سلاح و مهمات  ، وسیستم دفاع مدرن است که  با درنظرداشت نیاز دفاعی پولیس به مقامهای امنیتی این ولایت تحویل داده شده است.

به گفته رییس پولیس ولایت غور ، تجهیزات فوق نیروهای تحت امرش را درعملیات های مختلف توانمند ومنجر به شکست دشمن خواهد نمود.

.جنرال قایم تعهد نمود: دراستفاده ازتجهیزات وامکانات فوق  نهایت صداقت  را بخرج خواهد داد

ولایت غور ازجمله ولایت های مرکزی کشور است که کمبود تجهیزات ونیروی پولیس همواره یکی از درخواست های مکرر مقامهای امنیتی این ولایت بوده است

.انتظار میرود با تجهیز شدن پولیس تحرکات مخالفین دراین منطقه کاهش یابد

وزارت داخله پولیس غور را با تجهیزات جدیدنظامی مجهز کرد

وزارت داخله پولیس غور را با تجهیزات جدیدنظامی مجهز کرد