تاریخ نشر: عقرب ۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

رییس علمای غرب افغانستان: حکومت  جدید باید مجازات اسلامی را عملی کند

 مولوی خداداد صالح  درهمایش بزرگی که با اشتراک علمای ولایت‌های غرب کشور در شهر هرات برگزار شده بود خطاب به حکومت وحدت ملی می‌گود حکومت  جدید باید مجازات اسلامی را جدی گرفته و آن را عملی کند.

به گزارش خبرگزاری افق،شماری اعضای شورای علمای ولایات غور، بادغیس ، فرا ه، نیمروز وهرات  امروز با اشتراک یک همایشی درمرکز شهر هرات خواهان زمینه سازی صلح وتامین امنیت 13921208000361_PhotoLدرکشور ازسوی حکومت جدید شدند.

 رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور دراین همایش باحضور شخصیت های دینی گفت: حکومت وحدت ملی زمانی میتواند،دولت را مردمی بسازد که احکام شرعی را بر مجرمین اجرا کند .

به باور وی عدم حضور مخالفین پای میزمذاکره وپیوستن به برنامه صلح ، نبود صدور احکام شرعی برمجرمین درمحاکم  است.

 مولوی خداداد “صالح “رییس شورای علمای غرب کشور دراین همایش گفت:صلح نیازجامعه انسانی است وازاین روکشورهای جهان،برای آوردن صلح درممالک اسلامی بخصوص افغانستان بی توجه نباشند.

 شورای علما غرب کشور با انتشار قطع نامه 7 ماده ای از حکومت وحدت ملی خواستند: تا  ناامنی، فساد اداری واخلاقی را ازبین ببرد و قانون شرعی را درکشورجاری نماید تا این امر باعث بوجود آمدن صلح سراسری درکشورگردد.

به باورانان  ناهنجاری های اجتماعی ناشی ازبی توجهی  دولت درعملکرد  افراد ناگاه ازاسلام وجامعه اسلامی می باشد که با نبود قانون اسلامی به کارهای خلاف اسلام وجامعه افغانستان ادامه میدهند.

 دراین قطع نامه به افزایش تجاوزات جنسی به کودکان، تعصبات قومی وزبانی ،سرقتهای مسلحانه،قتل افراد بیگناه ونشر مقاله توهین امیزدرروزنامه افغانستان اکسپرس  نیز اشاره شده است که ازدولت خواسته شده درموارد خلاف شریعت اسلام وجامعه افغانستان  قانون شرعی را برمجرمین عملی سازند.

دربخش دیگری ازاین قطع نامه ازحکومت وحدت ملی خواسته شده : تا اولویت دادن به آوردن صلح وتامین امنیت، توسعه طرح های اقتصادی و اجتماعی را در صدربرنامه های  خود قرار دهند.

.دراین قطع نامه ،امضا پیمان های امنیتی با کشورهای جهان شتاب زده خوانده شده  وامده است :  کشورهای هم پیمان علیه حملات موشکی پاکستان هیچ  واکنشی واقدامی  نشان ندادندواین روند همچنان ازجانب پاکستان برولایت های شرقی ادامه دارد.

درپایان نخستین همایش  شخصیت های دینی غرب کشور از دولت جدید خواسته شد تا سیاست  خارجی  را باحفظ منافع اسلامی وملی  باهمسایگان وکشورهای منطقه با ایجاد روابط حسنه متقابل گسترش دهند.

خبرگزاری افق

رییس علمای غرب افغانستان: حکومت  جدید باید مجازات اسلامی را عملی کند

رییس علمای غرب افغانستان: حکومت  جدید باید مجازات اسلامی را عملی کند