تاریخ نشر: عقرب ۶, ۱۳۹۳

بازداشت عاملین بمبگذاری یک مدرسه دخترانه درنیمروز

پولیس نیمروز دو تروریست را زمانی بازداشت کرد که  مواد انفجاری را دریک مدرسه دخترانه بنام استقلال  در شهر زرنج  جهت انفجار کارگذاری می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری افق،به نقل از فرمانده پولیس نیمروز، نیروهای کشفی پولیس توانستند ازوقوع انفجار احتمالی دریک مدرسه دخترانه جلوگیری کنند.gggg

محمد قسیم جنگل باغ فرمانده پولیس نیمروز گفت:دوتن ازاعضای طالبان  مقداری مواد انفجاری را در ساختمان مدرسه دخترانه “استقلال “شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شب هنگام  کارگذاری کرده بودند  که با اطلاع به موقع پولیس مواد خنثی گردید ومطابق اطلاعات استخبارتی دوتن ازعاملین این قضیه دستگیر شدند.

فرمانده پولیس هدف ازاین کار طالبان  را انفجار ساختمان مدرسه وبروز تلفات جانی عنوان نمود  که موفق به انجام آن نشدند.

 شهروندان زرنج با اظهار نگرانی از شیوه جدید مخالفین درتهدید مدارس دخترانه ، خواهان مجازات سنگین  عاملین این قضیه شدند.

 کارگذاری ماین درمدارس دخترانه تاکنون بی پشینه بوده است واین تازه ترین مورد است که ازسوی پولیس گزارش شده است

طالبان که متهم اصلی این قضیه خوانده شده تاکنون اظهار نظر نکرده اند.

خبرگزاری افق
 

بازداشت عاملین بمبگذاری یک مدرسه دخترانه درنیمروز

بازداشت عاملین بمبگذاری یک مدرسه دخترانه درنیمروز