تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اوباما بریک حکومت فراگیر پس از۲۰۱۴ درافغانستان تاکید کرد

بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده بر ایجاد یک حکومت فراگیر پس ازسال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان تاکید ورزیده است.

رییس جمهور اوباما گفته است که واشنگتن و هم پیمانانش می خواهند که اطمینان بدست بیاورند که پس از سال دوهزار وچهارده میلادی یک حکومت مسووولیت پذیر و فراگیر درافغانستان رویکار خواهد آمد تا تمامی اقلیت ها دراین حکومت سهم داشته باشند.

بارک اوباما بر وجود نیروهای امنیتی حرفه یی پس سال دو هزار وچهارده درافغانستان نیز تاکید کرده است. واشنگتن و هم پیمانانش می خواهند تا این اطمینان را بدست بیاورند که با پایان ماموریت جنگی شان در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی افغانستان دارای یک نیروی امنیتی نیرومند وحرفه یی خواهد بود.

به گفته اوباما حکومت آینده افغانستان باید توان رسیده گی به تمامی مسوولیت هایش را داشته باشد واقلیت ها و زنان درآن سهم فعال داشته باشند.

بارک اوباما، رییس جمهورایالات متحده امریکا گفته است:« هر دوی ما یک بار دیگر تعهد مان را تکرار کردیم که ما می خواهیم اطمینان بدست بیاوریم که با پایان ماموریت جنگی مان درپایان سال ۲۰۱۴ میلادی دریک موقفی هستیم تا از خود، یک افغانستان دارای نیروهای حرفه یی و نیرومند، بجا بگذاریم و نیز حکومتی به میان آید که به تمامی مسوولیت هایش رسیده گی کرده بتواند وتمامی اقلیت ها و زنان، کسانی که درچند سال گذشته گواه فرصت ها و آزادی های بیشتر بودند، درآن سهم فعال بگیرند.»

رییس جمهور اوباما ازتلاش نظامیان امریکایی وکشورهای دیگر ایتلاف جهانی درپیکار با هراس افگنی وبازسازی افغانستان نیز ستایش کرده وافزوده که هدف ازاین تلاش ها ایجاد یک افغانستان با ثبات ومصوون بوده است.

اوباما بریک حکومت فراگیر پس از۲۰۱۴ درافغانستان تاکید کرد

اوباما بریک حکومت فراگیر پس از۲۰۱۴ درافغانستان تاکید کرد