تاریخ نشر: عقرب ۱, ۱۳۹۳

ترک اعتیاد 60 معتاد با کمک مالی یک تجار خیر درهرات

 برای نخستین  بار درهرات  درغرب کشور۶۰  تن معتاد  به مواد مخدر با هزینه مالی یک فرد خییر تداوی وبه خانواده هایشان تحویل داده شد.

حاجی عبدالستار پهلوان یکتن ازتاجران ملی درهرات از هزینه شخصی خود محلی را برای جمع آوری معتادان ومداوا شان اختصاص داده است، که در مرتبه 10541952_10204774650908170_4341891099062175072_nاول ۶۰ معتاد را تداوی نموده وتحویل خانواده ها شان گردیدند.

هرات از جمله ولایات است که بیشترین آمار معتادان را با خود دارد، افزایش روز افزون معتادان سبب نگرانی جدی مردم این ولایت شده است

برای اولین بار یکتن از تاجران ملی ازهزینه ی شخصی خود محلی را برای جمع آوری معتادان، تداوی و ترک اعتیاد شان ساخته است.

حاجی عبدالستار پهلوان تاجری که مجری این برنامه است میگوید: در این محل شماری زیادی از معتادان از داخل شهر ودیگر مکان های تجمع معتادان جمع آوری شده ودر دوره های مختلف مداوا می گردند.

وی افزود: روز گذشته حدود ۶۰ جوان که نظر به مشکلات اجتماعی به مرض اعتیاد آغشته شده بودند، پس از گذراندن دوره دوماهه ترک اعتیاد، زندگی نو خود را آغاز کردند.

درهمین حال فقیر گل امینی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی امینه هرات: ازاین اقدام قدردانی کرده میگوید: اگر هرکدام از کسانی که توانمندی اقتصادی دارند، دراین راستا حرکتی داشته باشند، بر کاهش روزافزون وحتی ریشه کن کردن افراد معتاد تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

وی: همچنان از عدم بودجه خاص وزرات امور داخله جهت مداوا افراد مبتلا به مریضی اعتیاد خبر داده گفت: دراین راستا مردم و تاجران میتوانند دولت را یاری رسانند، تا به صورت جدی معتادین را تحت مدوا قراردهند.

گفته میشود: درحدود هفتاد هزار معتاد در این ولایت وجود دارد، که ازاین میان ۱۳ % زنان و۳% اطفال را تشکیل میدهند.

فقر، بیکاری، ناهنجاری های خانوادگی واجتماعی ومهاجرت های بیرون کشوری عامل اصلی روی آوردن جوانان به اعتیاد در افغانستان خوانده شده است.

خبرگزاری افق

ترک اعتیاد 60 معتاد با کمک مالی یک تجار خیر درهرات

ترک اعتیاد 60 معتاد با کمک مالی یک تجار خیر درهرات