تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رئیس جمهور کرزی برای گسترش روابط فردا به تاجکستان سفر خواهد کرد

رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه هفته جاری بمنظور گسترش روابط میان کابل ودوشنبه به تاجکستان سفر خواهد کرد.

tjafghan2

وزارت خارجه تاجیکستان امروز شنبه 19-10-2013 بیانیه ای را به نشررسانده است که حامد کرزی رییس جمهورافغانستان و امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان بمنظور تقویت همکاری های دوجانبه و امنیت منطقه بروز دوشنبه هفته جاری د ردوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان گفت وگو خواهند کرد.

براساس گزارش ها، حامد کرزی دراین سفر تصمیم دارد چندین سند در راستای همکاری های دوجانبه با رییس جمهور تاجیکستان به امضا رساند.

تاجیکستان درجریان سال های گذشته از طرق مختلف افغانستان را حمایت کرده وبیش از 1500 کیلومتر مرزمشترک با افغانستان دارد.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان درشرایطی تصمیم سفر به تاجیکستان را گرفته است که پارلمان کشور تاجیکستان بتاریخ دوم اکتبر 2013 طرحی را تصویب کرد که براساس آن، سربازان روسی می تواند تاسال 2024 میلادی تآمین امنیت مرزهای مشترک دوشنبه وکابل را به عهده بگیرند.

مقام های تاجیکستان همواره گفته اند، بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان درسال 2014 میلادی، ناآرامی ها از افغانستان به کشور تاجیکستان نیز سرایت خواهد کرد.

اما مقام های ناتو میگویند، با خارج شدن سربازان خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی، ارتش افغان توانایی به دست گرفتن امنیت کشور خود را دارد وهیچ مشکل امنیتی بوجود نخواهد آمد وسربازان ناتو بعد ازسال 2014 میلادی به آموزش ارتش افغان نیز ادامه خواهند داد.

رئیس جمهور کرزی برای گسترش روابط فردا به تاجکستان سفر خواهد کرد

رئیس جمهور کرزی برای گسترش روابط فردا به تاجکستان سفر خواهد کرد