تاریخ نشر: میزان ۲۸, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

سرتاج عزیز با بسته پیشنهادی حکومت کابل به کشورش بازگشت

به گزارش افق  مشاورصدراعظم پاکستان دراخیر لحظات سفر خود به کابل با ضرار احمد عثمانی دیدار نمود وسپس کابل را به مقصد اسلام اباد ترک نمود

سرتاج عزیز و وزیر خارجه افغانستان انجنیر ضرار احمد عثمانی

سرتاج عزیز و وزیر خارجه افغانستان انجنیر ضرار احمد عثمانی

ضرار احمد عثمانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با سرتاج عزیزمشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم  پاکستان،ملاقات نمود

“عثمانی” بااشاره مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی دوکشور افغانستان وپاکستان آسیب ها و تهدیدات امنیتی نیز به مصابه مشکل مشترک هردو کشوربرشمرد وگفت:. ضمن اهمیت مبارزه مشترک هردو کشور در برابر تروریزم و چالش های امنیتی، تقویت همکاری های دو جانبه در عرصه های اقتصادی، تجارت وترانزیت و فرهنگی باید در اولویت های کاری هردو کشور قرار داشته باشد.

 به باور سرپرست وزارت خارجه افغانستان، اقدام عملی بیشتر در جهت تطبیق طرحهای اقتصادی منطقه یی، هردو کشور می توانند منافع مشترک خویش را تقویت و سطح همکاری و اعتماد میان دولت ها و روابط میان مردمان هردو کشور ارتقاء دهند.

 سرتاج عزیز درجریان این دیدار  برعزم مسولین کشورش در امر مبارزه مشترک با چالش های امنیتی و همچنان همکاری های دو جانبه در ساحات اقتصادی، تجارت وترانزیت و فرهنگی اهمیت فراوانی قائل است.

سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان  در اخیر خاطر نشان ساخت که پاکستان آماده است برای بهبود وضعیت امنیتی در منطقه و راه اندازی پروژه های مشترک اقتصادی با جانب جمهوری اسلامی افغانستان همکاری صادقانه و همه جانبه نماید.

سرتاج عزیزدرجریان دیدار یک روزه خود ازکابل ،بامقامات کلیدی ازجمله رییس جمهور ، رییس اجراییه ، سرپرست وزارت خارجه ،مشاورامنیت ملی افغانستان دیدار وگفتگو نمود

 مشاور امنیت ملی پاکستان کابل را با بسته ی از درخواست های مکرر مقامات افغانستان درزمینه نابودی مراکز تروریسم درمناطق قبایلی ، تقویت روابط سیاسی فرهنگی وتوسعه مبادلات تجارتی به مقصد اسلام آباد ترک نمود.

سرتاج عزیز با بسته پیشنهادی حکومت کابل به کشورش بازگشت

سرتاج عزیز با بسته پیشنهادی حکومت کابل به کشورش بازگشت