تاریخ نشر: میزان ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

تخریب کشتزار‌های مواد مخدر در هرات

مقام‌های پولیس درهرات میگویند: سه جریب زمین  تحت کشت”چرس” را درولسوالی انجیل هرات نابود کردند.

عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت:با همکاری واطلاع دقیق  مردم پولیس هرات توانست اراضی سه جریب زمین تحت کشت مواد مخدر نوع ” چرس ” 0,,15685635_303,00را تخریب نمائید.

احمدی موقعیت کشتزار های مواد مخدر را روستای “درویش” ازتوابع ولسوالی انجیل هرات عنوان کرد وگفت : مالک این زمین ها شناسایی وتحت پیگرد وبازداشت قرار گرفته است.

هرات ازجمله ولایت های است که مقامات اداره مبارزه بامواد مخدر مدعی اند که کشت وتولید مواد مخدر دراین ولایت  به صفر رسیده است این درحالی است که پولیس درجریان سال جاری بارها کشتزار های مواد مخدر را تخریب نموده وهنوز هم گزارش های مردمی وجود دارد که درمناطقی ازاین ولایت مواد مخدر نوع تریاک نیز کشت شده است .

خبرگزاری افق

تخریب کشتزار‌های مواد مخدر در هرات

تخریب کشتزار‌های مواد مخدر در هرات