تاریخ نشر: میزان ۲۴, ۱۳۹۳

15 طالب مسلح درحمله هوای درشرق هرات کشته شدند‎

هواپیماهای ناتوشب گذشته یک فرمانده مشهور طالبان همراه با 15 عضو این گروه را درشرق شهرهرات ازپای درآوردند.

به گزارش افق، یک مقام امنیتی درهرات گفت:شب گذشته ، یک فرمانده کلیدی طالبان، همراه پانزده تن ازهمکارانش در حمله هواپیماهای بی سرنشین درمناطق شرقی هرات کشته شدند.طالبان فارياب

ازسوی دیگر فرمانده ولسوالی اوبه درشرق  هرات حمله را تایید میکند ومیگوید :این حمله درکوهای اطراف ولسوالی اوبه صورت  گرفته وتاکنون ازارقام  تلفات گزارشی ارایه نشده است.

این حمله پس 48 ساعت هشدار رییس جمهور به طالبان درمناطق نزدیک به بند سلما درهرات صورت گرفته است که مخالفین ازفعالیت وحضور بیشتری برخوردار هستند.

رییس جمهور درکنفرانس تصویری با مسولین ارشد دولتی هرات گفته بود درصورت عدم تسلیم طالبان انان را نابود خواهند کرد.

تاکنون طالبان مسلح دراین باره اظهار نظرنکرده اند.

 

15 طالب مسلح درحمله هوای درشرق هرات کشته شدند‎

15 طالب مسلح درحمله هوای درشرق هرات کشته شدند‎