تاریخ نشر: میزان ۲۰, ۱۳۹۳

كارگاه خبرنگاري تلويزيوني در كابل آغاز شد

 كارگاه پنج روزه اي تحت عنوان ” خبرنگاري تلويزيوني” براي گزارشگران تلويزيوني هاي محلي ولايات كشور از سوي دفتر مدیو تک به همكاري تخنيكي وزارت خارجه كشور آلمان در كابل آغاز گرديد.

به گزارش افق، در اين كارگاه 16 تن از گزارشگران رسانه‌هاي محلي ولايات هرات، قندهار،‌خوست، كندز، هرات‌ بلخ، كابل و ننگرهار جهت فراگيري اين كارگاه به كابل دعوت شدند.DSC02833

حميد الله زازي هماهنگ كننده عمومي دفتر ميديوتيك افغانستان هنگام  افتتاح اين كارگاه به خبرنگاران گفت كه هدف از راه اندازي اين كارگاه آموزش سبك نوين گزارش نويسي تلويزيوني براي خبرنگاران محلي است.

به باور آقاي زازي درحال حاضر يك تعداد از رسانه‌هاي محلي برنامه هاي متمركز روي موضوعات عمده اجتماعي ندارند. از اينرو ميديوتيك در نظر دارد كه يك شبكه خبرنگاران راديويي و تلويزيوني را تاسيس كند تا در آينده اعضاي اين شبكه بتوانند گزارش‌های ويژه را پيرامون مسايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تهيه و ازطريق رسانه‌هاي محلي به نشر برساند.

در اين كارگاه خبرنگاران موضوعات چون ژانرهاي خبرنگاري، اسكرپت نويسي تلويزيوني، شات برداري، سيستم هاي نشراتي، چیستی کمره فلمبرداری و ديگر مسايل مرتبط به گزارش تلويزيوني را بشكل نظري و عملي آن از سوي دوتن از استادان خبرنگاري مي‌آموزند.

عزت الله اكبري مربي اين كارگاه، راه اندازي چنين كارگاه ها را در جهت بلند بردن سطح ظرفيت خبرنگاران محلي به ويژه گزارشگران تلويزيون هاي محلي كشور سودمند دانسته، تاكيد مي كند كه در حال حاضر بيشتر گزارشگران كشور درباره اصول اخلاقي گزارشگري آگاهي كامل ندارند كه اين خود سبب بوجود آمدن مشكلات بيشتر در برابر خبرنگاران حين تهيه گزارش مي شود.

با اين حال خبرنگاران شركت كننده از دفتر ميديوتيك ميديوتيك بخاطر راه اندازي كارگاه ژورناليزم تلويزيوني اظهار سپاس و قدرداني نموده و چنين كارگاه‌ها را در جهت ظرفيت سازي گزارشگران محلي موثر و سومند ميدانند.

نقيبه باركزي يكتن از خبرنگاران شركت كننده از ولايت هرات گفت: در روز نخست اين كارگاه ما موضوعات تازه خبرنگاري را آموختيم كه قبلاً درباره اين مسايل چيزي نمي دانستيم.

سيد نثار جلالي گزارشگر تلويزيون خاور در ولايت در ارتباط به تهيه گزارشات تلويزيوني گفت: اكثر گزارشگران محلي اين ولايت هنوز به سبك كلاسيك آن گزارش تلويزيوني تهيه مي كنند و درباره سبك نوين گزارش نويسي تلويزيوني چيزي نمي دانند.

اين كارگاه درحالي در كابل آغاز مي شود كه در ماه آگست سال روان ميلادي دفتر ميديوتك افغانستان نيز براي 30 تن از گزارشگران راديويي، كارگاه 5 روزه را در كابل برگزار نموده بود كه در آن گزارشگران سبك هاي نوين گزارش نويسي را آموختند.

خبرگزاری افق

كارگاه خبرنگاري تلويزيوني در كابل آغاز شد

كارگاه خبرنگاري تلويزيوني در كابل آغاز شد