تاریخ نشر: میزان ۱۱, ۱۳۹۳

دستگیری دو زن به اتهام پرداخت رشوت به پولیس هرات

جسارت دون زن جوان، درجریان پرداخت دوصدهزار افغانی  رشوت توسط یک  افسرپولیس ناکام مانده  و آنان  را روانه زندان کرد.

به گزارش خبرگزاری افق ازهرات درغرب،پولیس ماموریت سمت چهارم حوزه سوم امنیتی از دستگیری دو زن با همکاری کارمندان ریاست تحقیقات جرایم جناییcarruption خبرمیدهند.

براساس اطلاعات یک منبع پولیس هرات متهمان درجریان پرداخت مبلغ دوصدهزار افغانی به افسر پلیس سمت چهارم امنیتی  باالفعل دستگیر و جهت تکمیل پرونده روانه زندان شدند.

منبع علاوه نمود:شوهر یکی از این خانم ها زمانی که  موفق به سرقت یک عراده موتر از ساحه حوزه سوم امنیتی نگردیدو متواری شد، پسرخوردسال خود را در داخل موتر فراموش کرد.واین عملکرداش سرنخی به دست نیروهای امنیتی داد.
پولیس این کودک را به ماموریت منتقل نمود ولی بعدا مادرش  به پولیس مراجعه و پیشنهاد پرداخت رشوه داده بود که موضوع توسط مامور به  فرمانده  پولیس هرات “عبدالباقی بهسودی ” اطلاع داده شد که مطابق یک طرح وزمنیه سازی دستگیری ان اقدام شد  که درنتیجه در زمان پرداخت پول توسط پولیس آن ماموریت، کارمندان ریاست تحقیقات جرایم جنایی و با حضور نماینده څارنوالی باالفعل دستگیر گردیدند.

پرداخت رشوت ان هم ازسوی زنان درهرات ودستگیری آنان توسط پولیس سابقه نداشته است واین اولین مورد به نوع خود می باشد

شهروندان هرات براین باورند که فساد اداری انقدر زیاد شده که هرکس به خود اجازه میدهد به هرکارمند دولتی پیشنهاد پول نمائید. ودرکمترین موراد اخذ رشوت رد می شود.

اشرف غنی احمدزی به تازه گی از مبارزه جدی با فساد اداره خبرداده وگفته است با دوطرف فساد اداری برخورد قانونی خواهد نمود.

اینکه این دستور العمل با چی طرحی اجرای خواهد شد هنوز مشخص نیست.

خبرگزاری افق

دستگیری دو زن به اتهام پرداخت رشوت به پولیس هرات

دستگیری دو زن به اتهام پرداخت رشوت به پولیس هرات