تاریخ نشر: میزان ۱۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

ساخت سالن بزرگ جلسات شورای ولایتی هرات با کمک مالی ایتالیا

سالون جلسات شورای ولایتی هرات که  باهزینه بالغ بریک صدهزار یورو باحمایت مالی  کشور ایتالیا  درمرکز شهر هرات ساخته شده بود مورد بهره برداری قرارگرفت .

به گزارش خبرگزاری افق ازهرات درغرب کشور، سالون بزرگ جلسات شورای ولایتی هرات با حضور مقامات محلی این ولایت ومقامات نظامی  ایتالیا درهرات افتتاح شد.10514664_891646534180063_7992761986913853413_n

سیدفضل الله “وحیدی “والی هرات هزینه ساخت این بنا را صد هزار یورو عنوان کرد وگفت: کارساخت این سالون 8 ماه دربرگرفته است که به صورت معیاری ساخته شده است

والی هرات درپایان سالون مذکور را “حامدکرزی “نامگذاری نمود.

شورای ولایتی که 19 عضو دارد تاکنون فاقد تعمیر جلسات به صورت مجزا بوده است

ازاین پس نمایندگان جدید این شورا می تواند با دراختیار داشتن ساختمان مجزا ویژه جلسات  سهلت بیشتر برای برنامه های عمومی خود ایجاد کند.

کشور ایتالیا دربخش غیرنظامی وکمک به  بازسازی افغانستان  تیمی را تحت عنوان  پی ارتی پشتبانی مالی میکند که درجریان 13 سال اخیر طرحهای عمرانی زیادی را پشتبانی مالی نموده است .

خبرگزاری افق

ساخت سالن بزرگ جلسات شورای ولایتی هرات با کمک مالی ایتالیا

ساخت سالن بزرگ جلسات شورای ولایتی هرات با کمک مالی ایتالیا