تاریخ نشر: میزان ۷, ۱۳۹۳

احمدزی و عبدالله برای ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سوگند فادارای یاد کردند

در مراسم نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک رییس جمهور به رییس جمهور دیگر ابتدا اشرف غنی احمدزی با معاونین اش و سپس دکتر عبدالله عبدالله با معاونین اش سوگند وفاداری یادکردند.

رهبران دو تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم در حالی به این مقام‌ها رسیدند که پروسه انتخابات در کشور قریب به یک سال به درازا کشید.1045210_463114487164894_3303905102923321669_n

با این وجود رییس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی در حضور مقام‌های بلندپایه‌ی افغانستان، نماینده‌گان کشورها و نهادهای مختلف بین‌المللی، کریم آقاخان رهبر اسماعلیان جهان، نمایند‌گان مجلس و بزرگان قومی و دینی کشور سوگند وفاداری یاد کردند.

پس از وی جنرال عبدالرشید دوستم و محمدسرورر دانش، هردومعاونانش نیز سوگند یاد کردند.

در این مراسم هم‌چنان عبدالله عبدالله، به عنوان رییس اجرایی حکومت افغانستان با هردومعاونش پس ازین‌که از سوی رییس جمهور افغانستان معرفی شدند، سوگند وفاداری یاد کرد.

گفته می‌شود که در این مراسم نزدیک به 400 مهمان داخلی و خارجی شرکت کردند.

خبرگزاری افق

احمدزی و عبدالله برای ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سوگند فادارای یاد کردند

احمدزی و عبدالله برای ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سوگند فادارای یاد کردند