تاریخ نشر: میزان ۶, ۱۳۹۳

کشته شدن ولسول نام نهاد طالبان در سیاه گرد پروان

دفتر مطبوعاتی ولایت پروان با پخش خبرنامه ی از کشته شدن ولسوالی نام نهاد طالبان در ولسوالی سیاه گرد این ولایت خبر میدهد.

بر اساس خبرنامه مولوی سراج الدین ولسوالی نام نهاد طالبان برای ولسوالی سیاه گرد این ولایت در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و ناتو کشته شده است.141069757110

در خبرنامه  کشته شدن یک طالب پاکستانی بنام عبدالرحمن نیز تائید شده است.

در خبر نامه گفته شده که مولوی سراج الدین در کشتن مردم ملکی و نظامی در این ولسوالی دست داشته است.

ولسوالی سیاه گرد از ولسوالی های ناامن پروان به شمار میرود که گروه طالبان در آن حضور داشته و هر از گاهی مسافرین بامیان را در این ساحه مورد آزار و اذیت قرار میدهند.

 خبرگزاری افق

کشته شدن ولسول نام نهاد طالبان در سیاه گرد پروان

کشته شدن ولسول نام نهاد طالبان در سیاه گرد پروان