تاریخ نشر: میزان ۲, ۱۳۹۳

رییس امور زنان دایکندی: زخم‌ بینی گل چمن وخیم است و باید به کابل انتقال داده شود

گل چمن اکنون بیست سال دارد و هفت سال پیش با یک مرد شصت ساله در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی ازدواج کرده بود.

او در این مدت بارها از سوی شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته و چندین بار در خانه دربند شده است.

بعد از جنجنال های خانوادگی زیاد بتاریخ 26 سنبله شوهرش با چاقو بینی گل چمن را بریده و بعد از دو روز او را برای کشتن در یک جای دور تر می‌برد.CAM00461

 گل چمن به خبرنگار محلی “افق” گفته است که زخم بینی اش عفونت کرده بود و شوهرش برای کشتن او را در پشت یک تپه برده و قصد کشتن او را با تفنگ داشته است.

گل چمن افزود” همیشه مرا میزد به اندازه‌ی میزد که از هوش می‌رفتم بعد که به هوش می آمدم دست و پایم را بسته می‌کرد بندی می‌کرد، من از دولت میخواهم همرایم کمک کند تداوی کند من کسی دیگر برای غم خواری ندارم ، برادرم ایران است و پدرم ضعیف “.

گل چمن می‌گوید “مرا خواب داد ، پایش را بالای سینه ام گذاشت و دست هایم را محکم گرفت داس را بین آتش سرخ کرد بالای زخم بینی ام گذاشت میخواست بینی مرا در کل قطع کند هر چی داد و فریاد کردم مرا رها نکرد، فردای آن روز برایم گفت که تو را طلاق می‌دهم ، یک خط برایم نشان داد گفت این طلاق است بیا بریم خانه پدرت ، وقتی به بالای کوتل رسیدم چاقو از جیبش کشید باز شروع کرد به تازه کردن زخم بینی ام زیاد خون از بینی ام رفت بعد مرا به طرف یک شیله برد تفنگ هم داشت می‌خواست مرا بکشد در همین وقت صدای مردم آمد مرا همان جا گذاشت و  خودش رفت”.

رییس امور زنان دایکندی وضعیت صحی گل چمن را نگران کننده توصیف نموده میگوید” زخم بینی این خانم عفونت کرده و باید برای تداوی به کابل انتقال داده شود.

مادر گل چمن از دولت میخواهد دامادش را گرفتار و مجازات نماید.

او خواهان تامین عدالت شده میگوید” دخترم هیچ گناه نداشت شوهرش بالای او زیاد ظلم کرده ما کسی را نداریم که از حق دخترم دفاع کند دولت باید مارا حمایت کند”.

پولیس دایکندی از تلاش‌ها برای گرفتاری شوهر این خانم بیست ساله خبر داده می‌گوید محل بود وباش این مرد را شناسایی کرده اند.

گفتنی است پیش از این یک خانم توسط یک خانم دیگر بینی اش در دایکندی بریده شده بود .

 خبرگزاری افق

رییس امور زنان دایکندی: زخم‌ بینی گل چمن وخیم است و باید به کابل انتقال داده شود

رییس امور زنان دایکندی: زخم‌ بینی گل چمن وخیم است و باید به کابل انتقال داده شود