تاریخ نشر: سنبله ۳۰, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

توزیع کمک‌های عربستان سعودی به 3 هزار مهاجر داخلی درغرب کشور

مهاجرین داخلی هرات ازجمله مهاجرین هفت ولایتی بود که وزارت مهاجرین وعودت کنندگان  کمک های عربستان سعودی را در بسته ی ویژه ی غذایی برای انان توزیع نمود.

به گزارش خبرگزاری افق، باحضور وزیر مهاجرین وعودت کنندگان داخلی بخشی ازمجموعی کمک های غذای کشورشاهی سعودی به 3 هزار خانواده مهاجر داخلی درشمال شرق هرات توزیع شد.images (1)

این مهاجرین ازولایت های غور وبادغیس سال گذشته به هرات مهاجرشدند که دروضعیت خوبی به سر نمی برند.

جماهیر انوری وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان ضمن قدردانی از کمک های  دوامدارعربستان سعودی گفت: این کمک ها به اساس تفاهم نامه وزارت امور مهاجرین افغانستان وسفارت عربستان درکابل زیر نظر این وزارت به نیازمندان توزیع می گردد.که به تداوم این اقدام 3 هزار بیجاشده داخلی در شمال شرق هرات ازبسته های غذایی ودیگر ضروریات پخت غذا،  بهره مند شدند.

لازم به ذکر است که کمک های کشور عربستان سعودی همه ساله درقابل بسته های غذایی ازطریق وزارت مهاجرین وعودت کنندگان توزیع میشود .

خبرگزاری افق

توزیع کمک‌های عربستان سعودی به 3 هزار مهاجر داخلی درغرب کشور

توزیع کمک‌های عربستان سعودی به 3 هزار مهاجر داخلی درغرب کشور