تاریخ نشر: سنبله ۲۹, ۱۳۹۳

عدم توازن رشد کمی و کیفی در معارف بامیان

کمی معارف در افغانستان یکی از دست آرود های مهم سیزده سال گذشته به شمار میرود که میلیون ها دختر و پسر شامل مکاتب شدند.

اما عدم رشد کیفی معارف به دلایل نبود معلمین مسلکی ، نبود تعمیر مکاتب در اکثر مناطق و هم چنان نبود مواد درسی لازم و کافی گفته شده است.دانش-آموزان-معترض

شمار از شاگردان مکاتب در ولایت بامیان میگویند با آنکه نصف سال تعلیمی سپری شده اما تاکنون هم در برخی مکاتب برای شاگردان کتاب و دیگر نیازمندی های آموزشی نرسیده است.

نبود معلمین مسلکی زن در مکاتب یکی دیگر از مشکلات به شمار میرود که خانواده ها دختران جوان  شانرا از رفتن به مکاتب ممانعت میکنند.

مسولان ریاست معارف بامیان میگویند حضور دختران در مکاتب همه ساله یک درصد افزایش داشته و اکنون حدود 47 درصد شاگردان مکاتب این ولایت را دختران تشکیل میدهند.

محمد رضا ادا رییس معارف بامیان میگوید مشکلات زیاد بر سر راه رشد کمی و کیفی معارف در این ولایت وجود دارد که بخشی از آن به دلیل نبود بودجه کافی تاکنون حل نشده است.

وی میگوید” موضوع جای و امکانات مناسب تاثیر مستقیم بالای کیفیت معارف دارد ، ما در سال های اخیر توانستیم در قسمت زیر بینا دست آورد خوبی داشته باشیم اما با آن هم تمامی مشکلات معارف تاهنوز مرفوع نشده است برای فعلا 132 باب مکتب تعمیر ندارد و به تعداد 112 باب مکتب نیاز به الحاقیه دارد”.

رییس معارف بامیان میگوید به دلیل خشن بودن جغرافیای این ولایت معلمین زن از رفتن به مکاتب روستاها خود داری میکنند.

وی میگوید میزان شمولیت دختران و پسران همه ساله در مکاتب این ولایت چشم گیر بوده اما رفته رفته تعداد از این شاگردان ترک مکتب میکنند.

آقای ادا افزود” به دلیل مشکلات مختلف دختران و پسران از رفتن به مکتب باز میمانند، میزان شمولیت دختران و پسران با میران فارغین صنف دوازه در مکاتب تفاوت زیاد دارد”.

بقول مسولان تلاش ها برای جذب معلمین زن و استخدام معلمین مسلکی در مکاتب جریان داشته تا کیفیت معارف نیز بالا برود.

 خبرگزاری افق

عدم توازن رشد کمی و کیفی در معارف بامیان

عدم توازن رشد کمی و کیفی در معارف بامیان