تاریخ نشر: سنبله ۲۷, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

غصب صدها جریب زمین دولتی از سوی اشخاص  زور مند در ولایت هرات

شماری از باشندگان هرات می گویند که صدها جریب زمین دولتی و شخصی در هرات از سوی زورمندان و کسانی که در قدرت سهیم هستند غصب شده است.

در اسنادی که به دست خبرگزاری افق رسیده آمده است که غصب اراضی دولتی در ولایت هرات از سوی زورمندان و مافیای زمین به یک چالش بزرگ در این ولایت تبدیل شده است.8f49366e9586c70e7c9f9ccebda8bc11_XL

در این اسناد که از آدرس آمریت اراضی این ولایت به محکمه استیناف دادخواهی صورت گرفته آمده است که بعضی از اشخاص، از طریق شاروالی هرات، قباله های شرعی را دریافت کرده اند که گویا مناطقی در قنات ماهیان و چشمه قلمفور، ملکیت شان است.

در این اسناد تصریح شده است که براساس تصیفه سال 1382 نزدیک به 797 جریب زمین ملکیت اشخاص و افراد مدعی تعیین شده است اما هستند کسانی که صدها جریب زمین بیش از مقدار یاد شده را نیز به فروش رسانیده اند.

همچنین در درخواست هایی که شماری از باشندگان هرات از ریاست ستره محکمه صورت گرفته از رییس استره محکمه خواسته شده تا نسبت به غصب زمین های دولتی و نیز حیف و میل اموال دولتی با مشارکت شماری از نهادهای دولتی از جمله شاروالی این ولایت، از خود واکنش نشان دهد.

در این درخواست، گفته شده است که بیش از پنچ هزار جریب زمین، از سوی ورثه محمد عظیم خان، با استفاده از همین فیصله هیات تصفیه، به شکل غیر قانونی به فروش رسانیده اند.

گفته می شود که قیمت هر جریب زمین هایی که گفته می شود غصب شده، به چندین صد هزار دالر می رسد.

در این اسناد گفته شده است که زمین های محل احداث گمرک هرات از سوی افرادی که نام شان ذکر شده، مورد ادعا است و نهادهای عدلی و قضایی هرات نیز در این قضیه، طرف غاصبین زمین را گرفته است.

در این درخواست، اظهار نگرانی شده است که ممکن است در این جریان، ده ها میلیون دالر از اموال دولتی به غارت برده شود.

بازداشت یکی از فعالین اجتماعی هرات در ارتباط به دوسیه های غصب زمین

در همین حال روز گذشته، سارنوالی هرات، علی جمعه محبی یکی از فعالین اجتماعی هرات را به اتهام دست داشتن در جنجال های غصب زمین، بازداشت کرده است.

رامش، یکی از مسوولین سارنوالی هرات به خبرگزاری افق گفت که آقای محبی براساس فیصله لوی سارنوالی، در ارتباط به برخی از قضایای غصب زمین، بازداشت شده است.

او از دادن جزییات بیشتر دراین باره خود داری کرد اما ماریا بشیر، رییس سارنوالی هرات، از گفتگو با خبرگزاری افق خود داری کرد.

علی جمعه محبی، به خبرگزاری افق گفت که او بدون هیچ گونه تفهیم اتهام و توضیحی، از سوی سارنوالی هرات بازداشت شده و این کار سارنوالی، غیر قانونی به شمار می رود.

به گفته محبی، او درهیچ قضیه غصب زمین های دولتی، دست ندارد و برعکس بارها از مقام های دولتی خواسته تا به جنجال های زمین در هرات به شکل قانونی و قاطع رسیدگی شود.

محبی تاکید کرد که او در دوره بعد پارلمان یکی از کاندیدان است و حریفان سیاسی او، برای ضربه زدن به او، دست به دوسیه سازی برضد او زده اند.

غصب صدها جریب زمین دولتی از سوی اشخاص  زور مند در ولایت هرات

غصب صدها جریب زمین دولتی از سوی اشخاص  زور مند در ولایت هرات