تاریخ نشر: سنبله ۲۶, ۱۳۹۳

مسوول نظامی طالبان در بامیان دستگیر شد

باقر شجاعی مسول نظامی و جلب و جذب گروه طالبان در بامیان روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی این ولایت دستگیر شد.

مسولین امنیتی بامیان میگوید باقر شجاعی فرد اول طالبان در بامیان را هنگامیکه میخواست یک پایه تلفن را در ساحه قرغنتو انفجار بدهد بازداشت کرده اند.unnamed

جنرال خدایار قدسی قومندان امنیه بامیان میگوید “باقر شجاعی مسول نظامی طالبان تصمیم داشت آنتن شرکت مخابراتی روشن را شب گذشته انفجار بدهد قبل از رسیدن به هدف دستگیر شد”.

بگفته آقای قدسی این فرمانده طالبان حملات گروهی بالای پوسته های امنیتی ، ماین گذاری و اختطاف را سازمان دهی میکرد.

وی افزود” شجاعی در گذشته یک سارق مسلح بود اما او پس از حادثه زرگران که از چنگ نیروهای امنیتی فرار کرد به پاکستان رفت و مسولیت نظامی طالبان را بدوش گرفت ، شجاعی تبدیل به یک آدم خطرناک شده بود و با دستگری او تمامی دسیسه های طالبان در بامیان خثی شد”.

فرمانده امنیه بامیان میگوید از نزد باقر شجاعی مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده که ساخت کشور ایران می باشد.

از سوی دیگر رییس امنیت ملی بامیان از دستگری معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت بامیان در کابل خبر میدهد.

حیات الله خان رییس امنیت ملی بامیان گفت شجاعی و ملاشکرالله از اعضای ارشد گروه طالبان در بامیان بوده که دستگیر شدند.

خبرگزاری افق

مسوول نظامی طالبان در بامیان دستگیر شد

مسوول نظامی طالبان در بامیان دستگیر شد