تاریخ نشر: سنبله ۲۵, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: بهنود امید- بامیان

میدان هوایی دایکندی درز برداشته

میدان هوایی نیلی در مرکز دایکندی که از سوی وزارت ترانسپورت به کمک مالی اداره انکشافی امریکا ساخته شده درز برداشته است.

مقام های محلی میگویند کار این میدان تکمیل نشده و در جریان کار بخش از میدان هوایی درز شده است.10561602_713599395361851_3174478471774044124_n

عبدالحق شفق والی دایکندی دلیل درز برداشتن این میدان را استفاده زیاد خاک برای هموار ساختن آن میداند.

آقای شفق میگوید” برای هموار کاری میدان مواد محلی خاکی زیاد و بیش از حد معیارها و استندردها استفاده شده است.

این میدان با هزنیه یک میلیون دالر امریکایی با ظرفیت نشست هواپیماهای کوچک ساخته شده است.

درز برداشتن خط پرواز این میدان هوایی واکنش های زیاد کاربران فیسبوک را به همراه داشته و این کار بران دلیل ترک شدن آنرا سهل انگاری و فساد بیان داشتند.

 خبرگزاری افق

میدان هوایی دایکندی درز برداشته

میدان هوایی دایکندی درز برداشته