تاریخ نشر: سنبله ۲۴, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: آصف رحیمی- کابل

5 متهم پرونده رویداد پغمان از سوی محکمه استیناف محکوم به اعدام شدند

محکمه استیناف کابل امروز در یک جلسه علنی پنج تن از متهمان پرونده رخداد پغمان را به اعدام محکوم کردند و دو تن دیگر را به دلیل نبود شواهد کافی علیه آنان در دست داشتن آنان در رخداد پغمان برائت داد و به دلیل سرقت های مسلحانه در رخدادهای دیگر به بیست سال حبس محکوم کرد.

این احکام در حالی صادرمی شود که حکم اعدام این هفت نفر پیشتر در محکمه ابتداییه صادر شده بود.10514510_732395766796952_4817667837663969028_n

قاضی محکمه استیناف امروز گفت: “ما هئیت قضایی ریاست دیوان جزای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در جلسه قضایی علنی امروز ۲۴سنبله، به اتفاق آرا در حال حضور داشت وکلای مدافع متهمان مذکور متکی به هدایت ماده ۵۴قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایه ۱۳سنبله در تطبیق قانون نقض و استینافا حکم می کنیم که هر یک عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سیمع الله و حبیب الله مشهور به قاری در خصوص قضیه اختطاف، تجاوز گروهی جنسی، غارت های مسلحانه، خشونت علیه زنان و چور و چپاول اموال مردم طبق ماده ۶و ۷قانون مبازره علیه اختطاف و قاچاق انسان و ماده ۱۷قانون خشونت علیه زنان با رعایت تعدیل ماده جزا ۲۲۷قانون جزا و طبق ماده ۱۵قانون مبازره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پنج تن را به اشد مجازات اعدام محکوم کردیم.”

اما سفی الله و جمیل به دلیل عدم سند کافی در دست داشتن آنان در این رویداد از اعدام برائت یافتند و به جرم سرقت های مسلحانه در رویدادهای دیگر به بیست سال زندان محکوم شدند.

رییس محکمه استیناف: هریک از متهمان در مورد حکم دادگاه استیناف، حق فرجام خواهی را دارد.

 خبرگزاری افق

5 متهم پرونده رویداد پغمان از سوی محکمه استیناف محکوم به اعدام شدند

5 متهم پرونده رویداد پغمان از سوی محکمه استیناف محکوم به اعدام شدند