تاریخ نشر: سنبله ۲۴, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

ضبط320 کیلومواد مخدر وکشته شدن 5 قاچاقچی درنزدیکی مرز با ایران

پولیس مبارزه بامواد مخدر درولسوالی غوریان هرات از کشته شدن 5 قاچاقچی درجریان یک عملیات نظامی درنزدیکی مرز با ایران خبرمیدهد.

به گزارش خبرگزاری افق ،ازهرات درغرب کشور،مقامات امنیتی هرات می گویند:در نبرد میان پولیس و قاچاقچیان مواد مخدر درشمال شرق هرات  ۵ قاچاقچی کشته و ۳۲۰ کیلوگرام مواد مخدر ضبط شده است.

نجیب الله احمدی ولسوال غوریان هرات ضمن تایید مطلب میگوید: قاچاقچیان عصر دیروز قصد داشتند مواد مخدر را به خارج ولایت هرات انتقال دهند اما با کمین سربازان پولیس ملی مواجه گردیدند.

وی افزود در جریان درگیری میان قاچاقچیان و سربازان پولیس در منطقه “شبش” ۵ تن از قاچاقچیان کشته و مقدار ۳۲۰ کیلوگرام مواد مخدر از دو منطقه جداگانه به دست نیروهای دولتی افتاد.

ولسوالی غوریان همسرحد با کشور ایران است.که قاچاقچیان همواره ازاین مسیر مواد مخدر را به خارج ازکشور انتقال میدهد.

خبرگزاری افق

ضبط320 کیلومواد مخدر وکشته شدن 5 قاچاقچی درنزدیکی مرز با ایران

ضبط320 کیلومواد مخدر وکشته شدن 5 قاچاقچی درنزدیکی مرز با ایران