تاریخ نشر: سنبله ۲۳, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

والی هرات: نهادهای خارجی تمویل کننده طرح‌های عمرانی فاسد است

عدم هماهنگی بااداره محلی  وایجاد قرار داد خارج از معیار درراه اندازی پروژه ها  درمناطق مختلف هرات ازجمله دلایل عمده والی هرات عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری افق،سید فضل‌الله وحیدی والی هرات که در مراسم افتتاحیه جاده اسفالت شده مرزی با بیان این مطلب که بدون مشورت هرگونه عملکردی خالی نقص نیست اظهار داشت: موسساتuntitled (1) خارجی بدون اطلاح مقامات محلی پروژه‌های عمرانی را با شرکت‌ها قرارداد می‌کنند که این خود سبب فساد می‌گردد وپروژه هم از کیفیت هم برخوردار نیست.

 بانکه سید فضل الله وحیدی ازنهاد خارجی تمویل کننده درطرح های عمرانی نام نبرد درعین حال تاکید کرد :تناقض درمیزان قرار داد که ازسوی نهاد های خارجی وشرکت مذکور بیان میشود خود ان بیانگر فساد درکار انان می باشد.

والی هرات مدعی شد که پروژه های دولتی  همواره دارای معیارهای پذیرفته شده کاری وعملکرد شفاف می باشد.

به باور والی هرات، کسانی که از خارج آمده‌اند ودر افغانستان کار می‌کنند، کسانی اند که درآمد خوبی در کشورهای شان نداشته‌اند بلکه افغانستان را منبع خوب درآمد یافته‌اند. وگذشت زمان این را ثابت ساخته است

بی کیفیت بودن طرح های عمرانی  یکی ازشکایت های بزرگ شهروندان هرات درگذشته وحال بوده است تاجاییکه انان چندین بارنگرانی خود را با والی این ولایت وارگان های مربوط درمیان گذاشتند.

به باور شهروندان هرات ایجاد کمیته نظارت برساخت ساز طرح ها عمرانی، میتواند دربالابردن کیفیت ومقامت طرح تاثیر گذار باشد.

خبرگزاری افق

والی هرات: نهادهای خارجی تمویل کننده طرح‌های عمرانی فاسد است

والی هرات: نهادهای خارجی تمویل کننده طرح‌های عمرانی فاسد است