تاریخ نشر: سنبله ۲۳, ۱۳۹۳

سوء قصدبه جان جنرال قاسمی وکیل مردم غزنی در مجلس نمایندگان

گزارش‌هایی رسیده حاکی از آن است که جنرال علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان صبح امروز در یک سوء قصد زخم برداشه است.

به گزارش خبرگزاری افق، جنرال علی اکبر قاسمی صح امروز ( 23 سنبله) زمانی که در ورزشگاه نزدیک خانه شان برای مشغول ورزشگاهی بوده با انفجار یک بمب کار گزاری شده زخمی شده 10540815_678538882232543_7617787748081214392_nاست.

شاهدان عینی  می‌گویند که جراحات او سطحی است ولی با آنهم وی را به شفاخانه چهارصد بستر کابل انتقال دادند.

وی در مربوطات ناحیه شش کابل و در نزدیکی مصلی‌ی بزرگ شهید مزاری زندگی می‌کند.

گفته می‌شود که حال وی در حال حاضر خوب است و نگرانی جدی وجود ندارد.

تا اکنون مسوولیت این سوء قصد را هیچ  فرد و یا گروهی به عهده نگرفته  است.

خبرگزاری افق

 

سوء قصدبه جان جنرال قاسمی وکیل مردم غزنی در مجلس نمایندگان

سوء قصدبه جان جنرال قاسمی وکیل مردم غزنی در مجلس نمایندگان