تاریخ نشر: سنبله ۲۲, ۱۳۹۳

حملات گسترده طالبان بالای پوسته اشپشته در ولسوالی کهمرد بامیان

مقام های امنیتی بامیان از حملات گسترده طالبان بالای پوسته امنیتی ولسوالی کهمرد این ولایت خبر میدهند.

جنرال خدایار قدسی فرمانده پولیس بامیان میگوید ساعت یازده قبل از ظهر گروه طالبان از سه استقامت بالای این پوسته حمله نموده و درگیری هم اکنون جریان دارد.

وی گفت” گروه طالبان با تمامی امکانات و نیروی که داشتند بالای این پوسته از مرز تاله و برفک ولایت بغلان حمله کرده و درگیری هم اکنون جریان دارد”.

بگفته آقای قدسی در این درگیری تاکنون سه سرباز پولیس زخمی شده است.

وی میگوید درگیری به شدت جریان داشته و نیروهای تازه نفس به محل فرستاده شده است.

فرمانده امنیه بامیان میگوید درگیری شدید جریان دارد و امنیت ولسوالی ممکن با خطر مواجه گردد.

این اولین حمله گسترده طالبان در ولایت بامیان طی سیزده سال گذشته می باشد.

 خبرگزاری افق

حملات گسترده طالبان بالای پوسته اشپشته در ولسوالی کهمرد بامیان

حملات گسترده طالبان بالای پوسته اشپشته در ولسوالی کهمرد بامیان