تاریخ نشر: دلو ۲۵, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نی: مسئولان حکومتی که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، به دادگاه معرفی شوند

دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرد که آزادی بیان در کشور به بدترین وضعیت خود رسیده و حتا شماری از نهادهای دولتی، از قانون حق دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی امروز طی نشست خبری در کابل گفت، شماری از مسئولان حکومتی از ارائه اطلاعات به خبرنگاران خودداری می‌کنند و کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات، آنان را به دادگاه معرفی کند.

وی افزود که بسیاری از مسئولان نهادهای حکومتی، از قانون حق دستری به اطلاعات آگاهی ندارند و آنان از ارائه اطلاعات مهم به خبرنگاران خودداری می‌کنند.

آقای خلوتگر با اشاره به اینکه خبرنگاران بدترین حالت را در زمینه دسترسی به اطلاعات تجربه می‌کند، گفت که بسیاری از سخنگویان دولتی از رسانه‌ها به نحوه ترس دارند.

به گفته او، مسئولان حکومتی کمترین اطلاعات را از رویدادهای تروریستی، آمادگی انتخابات و برنامه‌های سیاسی حکومت در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.

خلوتگر گفت که سخنگویان حکومتی در ارائه اطلاعات کلی گویی می‌کنند و در بسیاری از موارد، اطلاعاتی را که باید پنهان نماند، آن را خلاف منافع ملی می‌خوانند.

وی ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی به اطلاعات را خلاف قانون خواند و گفت که حکومت وحدت ملی تا پایان سال روان باید مراکز ارائه اطلاعات در اداره‌های حکومتی را معرفی کند.

خلوتگر گفت که پس از این مردم و خبرنگاران مشکلات‌شان را در زمینه دسترسی به اطلاعات در کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات تحویل دهد، تا به آن رسیدگی شود.

وی همچنان از این کمیسیون خواست تا به شکایت خبرنگاران و مردم رسیدگی کنند و  مسئولان حکومتی را که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، به دادگاه معرفی نماید.

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نی: مسئولان حکومتی که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، به دادگاه معرفی شوند

نی: مسئولان حکومتی که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، به دادگاه معرفی شوند