تاریخ نشر: دلو ۲۴, ۱۳۹۶

غنی با روسای ارتش قزاقستان و ازبیکستان دیدار کرد

رییس جمهور غنی شام گذشته با مراد مایکیوف، رییس ستاد ارتش قزاقستان و پاول ارگشیف، رییس ستاد ارتش ازبیکستان در ریاست جمهوری دیدار کرده است.

در این دیدار دو طرف، پیرامون موضوعات گوناگون به‌ویژه مبارزه علیه تروریزم، همکاری‌های منطقه‌یی، امنیتی، اقتصادی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر کرده اند.

رییس جمهور غنی گفته است که این سفر فصل تازۀ از روابط و همکاری‌ها را در عرصۀ نظامی به خصوص میان اردوی افغانستان، قزاقستان و ازبکستان خواهد گشود و امیدوارم که مناسبات ما در آینده نیز گسترش مزید یابد.

سپس روسای ارتش قزاقستان و ازبیکستان گفته اند که شما در چنین مرحلۀ حساس ضمن توجه به مسایل امنیتی، بالای توسعۀ اقتصادی و تأمین رفاه مردم افغانستان نیز کار می‌کنید.

به گفته آنان، امیدواریم افغانستان با تلاش‌های مشترک شرکای منطقه‌یی و جهانی خود در راستای مبارزه علیه تروریزم و تأمین صلح و ثبات دائمی موفق شود و به پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های اقتصادی دست یابد.

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

غنی با روسای ارتش قزاقستان و ازبیکستان دیدار کرد

غنی با روسای ارتش قزاقستان و ازبیکستان دیدار کرد